Login

Děje se u nás v MŠ

Čtecí vlak VI. - Od 0 do 99

Kobylka Karolínka; Jan Machač

Ve třídě připravujeme židličky a promítací plátno a děti už vědí: „ Babičky a dědové přijdou číst.“ Příběh o kobylce Karolínce a ...
Více informací

Den plný her II. Od 0 do 99

Fond malých projektů Rakousko - Česká republika, Program Interreg V-A Rakousko - Česká republika.
22. května jsme uspořádali další hravé dopoledne, kde se opět setkaly tři ...
Více informací

Čtecí vlak V. - Od 0 do 99

Říkání o víle Amálce, Václav Čtvrtek

Tentokrát nám pohádkový vlak přivezl knížku o víle Amálce, známé i z televizních večerníčků. Babičky nám přečetly dvě ...
Více informací

Čtecí vlak IV. - Od 0 do 99

O modrém kocourkovi; Zdeněk Miler

Být jiný neznamená být špatný. O modrém kocourkovi, který se díky svým kamarádům přestal bát své odlišnosti, dětem tentokrát četly ...
Více informací

Po stopách čarodějnice Morgany

Do tříd Rybiček a Žabek dorazil dopis od vrchní čarodějnice Bimbuly, která děti pozvala na čarodějnou výpravu. Tajná znamení, zprávy a dopisy s úkoly nás přivedly až na ...
Více informací

Ukliďme svět, ukliďme Česko!

Jde o dobrovolnickou úklidovou akci, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. U nejmladší generace má ...
Více informací

Jarní radování s mláďaty

Vzdělávací program o zvířátkách a zejména mláďatech si pro děti připravil František Kunc, který nás navštívil spolu s několika zvířecími svěřenci ze záchranné stanice ...
Více informací

Čtecí vlak III. - Od 0 do 99

Čarodějka Winnie - V. Thomasová, K. Paul

Blíží se pálení čarodějnic či filipojakubská noc - český lidový svátek spojený s pálením ohňů a vírou v ...
Více informací

Knížka je kamarád

Jak s knihami zacházet, kdo je píše, kdo je to ilustrátor, proč je dobré číst a jak nám knížka může pomoci, o tom všem jsme si povídali nejen ve školce, ale také v městské ...
Více informací

Písničky starých řemeslníků

Dětem je přijeli zahrát a zazpívat Leoš Drahotský a Miroslava Smékalová. V písničkách jsme poznávali stará řemesla, která už dnes nejsou tak běžná. Např. pastýř, kominík, ...
Více informací

Čtecí vlak II. - Od 0 do 99

Fond malých projektů Rakousko - Česká republika, Program Interreg V-A Rakousko - Česká republika.
Do mateřské školy opět zavítal Čtecí vlak s další dětskou knihou. Tentokrát ...
Více informací

Legohrátky v Thaya - od 0 do 99

Fond malých projektů Rakousko - Česká republika, Program Interreg V-A Rakousko - Česká republika.
V sobotu 17.  března se v rakouské obci Thaya zrealizovaly třetí ...
Více informací

Veselé Velikonoce

Velikonoce neboli svátky jara jsou svátky radosti a veselí. S lidovými zvyky a symboly českých Velikonoc se děti seznamovaly ve všech třídách. Podle svých možností jsme si vyzkoušeli ...
Více informací

Vynášení Morany

Morana je symbolem zimy, ale také nemoci, smrti, dlouhých tmavých nocí a všeho, co lidem škodí. Její zničení – upálením, vhozením do vody nebo zakopáním do země – patřilo k ...
Více informací

Den plný her a jarního tvoření - Od 0 do 99

Fond malých projektů Rakousko - Česká republika, Program Interreg V-A Rakousko - Česká republika.V pátek 23. března jsme v naší mateřské škole využili širokou nabídku deskových a ...
Více informací

Lišák Foksík aneb Bezpečně k cíli

Ivan Urbánek a jeho psí kamarád Foksík nás seznámili s různými dopravními situacemi, s kterými se běžně můžeme setkat. Děti si v nich zahrály, a tak si lépe uvědomily chyby, ...
Více informací

Mezinárodní den žen

Hrátky s legem vystřídalo ve třídě Včelek a Motýlků nacvičování malého kulturního programu k oslavám MDŽ. Přes vysokou nemocnost v posledních týdnech se z původních dvaceti ...
Více informací

Legohrátky II. - Od 0 do 99

2. března jsme uspořádali další Legohrátky. Tentokrát se „Legonadšenci“ z České republiky i Rakouska sešli v sále místního kulturního střediska. Nejmladší účastnici byly ...
Více informací

Plaváčci

Druhá skupina "plaváčků" začala 20.2. navštěvovat plaveckou školu v Jindřichově Hradci. V deseti lekcích si budou osvojovat dovednosti potřebné pro plavání a bezpečný pohyb ve vodě ...
Více informací

Masopust

Masopust, ke kterému neodmyslitelně patří obchůzky masek, maškarní veselice a další zvyklosti, jsme si připomněli i v mateřské škole. Děti se seznamovaly s tradicemi a symboly ...
Více informací

Legohrátky I. - Od 0 do 99

Na konci ledna přijeli do naší mateřské školy kamarádi z partnerské Kindergarten Thaya. Společně jsme si užili nejen Legohrátek, ale i dalších her ve třídách. Akce se konala ...
Více informací

Ze života lesní zvěře

Vzhled a způsob života zvířat žijících v okolní přírodě nám přiblížily nejen fotografie, ale i velké množství trofejí a zvukových nahrávek, doplněné zajímavým ...
Více informací

Čtecí vlak I. - Od 0 do 99

Čtení pohádek a příběhů rozvíjí mnohé stránky dětské osobnosti, zlepšuje jejich schopnosti a dovednosti. Např. rozvíjí slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, samostatné ...
Více informací

Vystoupení pro seniory

Děti v lednu potěšily starší generaci svým „novoročním programem“ o zimě a zimních radovánkách. Odměnou jim byl srdečný potlesk a usměvavé tváře našich seniorů.

NEJ školka

Reakce rodičů a veřejnosti jsou pro nás jedním z ukazatelů o úrovni vzdělávání a poskytované péče dětem. Také proto jsme se zúčastnili celostátní soutěže Moravského ...
Více informací

Sešli jsme se v novém roce

Po vánočních prázdninách jsme se opět sešli v mateřské škole. Společně jsme zavzpomínali na adventní čas, na radosti vánočních svátků a prázdninových dnů, které jsme si ...
Více informací

Kouzelný předvánoční čas

Celá školka zněla koledami, třídy a ostatní prostory školky byly vyzdobené vánočními dekoracemi a obrázky, které děti vytvářely se svými učitelkami. Pro své rodiny jsme vyráběli ...
Více informací

Zdobení perníčků

Adélka Němcová s maminkou napekly pro Žabky a Rybičky voňavé perníčky. Rázem na nás padla předvánoční nálada. Děti si perníčky samy ozdobily polevou, a aby nám šla práce ...
Více informací

Mikulášské nadělování

Rok utekl jako voda a do školky za námi opět přišla vzácná návštěva. Laskavého Mikuláše doprovázel usměvavý anděl a nechybělo ani rozpustilé čertisko. Mikuláš hodně chválil, ...
Více informací

Bylinková babička Stázka

K Rybičkám a Žabkám přišla na návštěvu babička Stázka s plným košíkem bylinek a nůší bylinkových přípravků. Dozvěděli jsme se, k čemu a jak se používají, přivoněli jsme, ...
Více informací

Pohádka o řepě

Děti ze třídy Rybiček zahrály kamarádům ze školky veselou pohádku o veliké řepě, kterou ještě doplnily dalšími říkankami a písničkami. I když měl děda celou řadu pomocníků, ...
Více informací

Strašidelné dýně

Lidé si jimi na podzim zdobí svá obydlí a zahrady. My jsme si jedno dýňové strašidlo vyřezali z dýně darované rodiči Adélky Němcové. Spolu s podzimním skřítkem, kterého ...
Více informací

Dračí létání

Pouštění draků patří k oblíbeným podzimním zábavám dětí i dospělých. Počasí a větrné podmínky byly letos ideální, a tak jsme i my vyběhli kousek za školkou na kopec a ...
Více informací

Zdravověda a ochrana našeho zdraví

O našem zdraví a jeho ochraně si děti povídaly se studentkou jindřichohradecké střední zdravotnické školy Lenkou Trávníčkovou. Kromě toho jsme si připomněli některé rizikové ...
Více informací

Pomoc rodičů je vítaná

Jsme rádi, když se rodiče zapojují do života školy. Samozřejmě každý podle svých možností. Proto bychom rádi poděkovali paní K. Rellové, která pomohla paní učitelce J. Luksové ...
Více informací

Vystoupení pro seniory

Setkání místních seniorů u příležitosti Mezinárodního dne seniorů zahájilo šest malých slečen z naší MŠ pod vedením M. Krčmárikové krátkým kulturním programem. Vystoupení ...
Více informací

Čtení před spaním

Číst se dětem má. To všichni dobře víme. Pohádka „před spaním“ je v naší školce každodenním rituálem. Čtou paní učitelky, občas k nám přicházejí s pohádkovým ...
Více informací

Příklad dobré praxe

V rámci projektů  Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová a na podporu “Šablon“ ...
Více informací

S dětmi za podzimní přírodou

V předškolním věku je třeba podporovat zájem dětí o přírodu, rozvíjet pozitivní vztah k přírodě, probouzet chuť aktivně zkoumat a objevovat okolní svět. Našim cílem je ...
Více informací

Němčina

Každé pondělí se zájemci z řad budoucích školáků seznamují ve školce s německým jazykem. Pod vedením Mgr. Benešové se děti formou zábavných aktivit seznamují se slovy, výrazy ...
Více informací

Plaváčci

Žabky a část Rybiček mají za sebou první lekce předplavecké průpravy v plavecké škole v Jindřichově Hradci. Celkem je čeká 10 lekcí, v kterých si budou osvojovat a zdokonalovat ...
Více informací

První výlety

Na prvních výletech už byly nejstarší děti ze třídy Žabek a Rybiček. Navštívily výstavu drobného zvířectva v areálu slavonické organizace Českého svazu chovatelů. Opět to byla ...
Více informací

ŠKOLNÍ ROK 2017 - 2018

Mateřská škola Slavonice otevřela ve školním roce 2017/2018 šest tříd s 94 dětmi. Pečuje o ně osm pedagogů a sedm provozních pracovnic (chůva, hospodářka, kuchařky, uklízečky). ...
Více informací

Nástěnka

Co nás čeká...

obrázek
Plánované aktivity, aktuální informace rodičům

Novinky

Projekt Od 0 do 99

obrázek

Klokanovy školky

obrázek

Projekt BIG ATCZ5

obrázek
Seznamování s němčinou

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Voňavá tajemství

obrázek
Metodická publikace nejen pro učitele
Mateřská škola Slavonice
Brněnská 200
tel. 384 493 118
návrhy školní dekorace:
akademická malířka Zuzana Krajčovičová
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign