logotyp
Login

Školní rok 1985 - 1986

Zahájení školního roku se uskutečnilo za účasti zástupců závodu, MNV a SPOZ. 
 
Obsazení tříd pedagogických pracovnic:
I.třída:       Růžena Bárková, Marta Valentová            děti 3 - leté
II.třída:      Jana Suchomelová, Dagmar Klubalová       děti 4 – leté
III.třída:     Marie Burkartová, Jana Štěrbová             děti 5 – leté
 
školnice:    Hana Haluzová
uklízečka:   Jaroslava Prokešová (obě pracovnice n. p. Otavanu)
 
vedoucí kuchařka:   Marcela Binderová
zaučená kuchařka:  Marie Lanczová
zaučená kuchařka:  Jaroslava Lovětínská
 
Ve II. oddělení J. Suchomelová uváděla do praxe absolventku SPgŠ v Soběslavi D. Klubalovou. K 1.2.1986 byla J. Suchomelová – provdaná Smrčková přeložena na vlastní žádost do Prahy.
V květnu se vrátila po mateřské dovolené J. Tesařová – Maršánová. Od února do května byla absence jedné učitelky řešena spojováním dětí v odpoledních hodinách a částečnou službou učitelek přes čas
 
Úklid a hygienicky nezávadné prostředí
zajišťovaly Hana Haluzová a Jaroslava Prokešová, pracovnice n. p. Otavan. Navíc vzorně ošetřovaly květinové záhony a přilehlé prostory školní zahrady.
 
Ve školní jídelně
pracovaly nadále Marcela Binderová, Marie Lanczová a Jaroslava Lovětínská.
V únoru byla provedena celková inspekce ŠJ.
Kuchařky pokračovaly v soutěži BSP o stříbrný odznak. Připravovaly kvalitní a chutné pokrmy pro obě MŠ ve Slavonicích.
Jídelníček byl obohacován ze školní zahrady, jahodami ze záhonků dětí.
Poplatek na dítě a den 4,50 Kč, sleva přiznána 6 dětem.
 
Výchovná práce byla založena na komplexním přístupu k výchově, intenzivně zaměřena na zlepšení úrovně jazykového projevu dětí, na dobré přípravě dětí na školu, na cílevědomém plnění úkolů mravní výchovy. K úspěšnému plnění přispívala dělená zaměstnání v II. a III. třídě, využívání hřiště a terasy pro TV, areálu školní zahrady pro pohybovou zdatnost dětí na sněhu a lyžích, v létě bazénu pro předplaveckou výchovu. Dvě učitelky prováděly nápravu vadné výslovnosti u dětí 4 – 6 letých. Skupina dětí III. třídy se zúčastňovala „Vítání nových občánků“ ve spolupráci se SPOZ. III. třída navázalaspolupráci s BSP Nový zítřek z n.p. Otavan a uskutečnila několik vzájemných návštěv s výměnou dárků.
Úspěšná spolupráce byla se ZŠ a s LŠU, která připravila pro děti několik koncertů.
 
Zdravotní stav  Častá onemocnění dětí byly angíny, záněty dýchacích cest. U všech dětí byla provedena prohlídka chrupu a provedeno ošetření. Dětská lékařka prohlédla všechny děti a vyšetřila zrak. Každý týden schvalovala jídelní lístek.
 
Prostředí MŠ a okolí Nadále se pokračovalo na úpravách pozemku okolo MŠ. Ošetřovaly se zelené plochy, dobudovalo druhé pískoviště, další květinové záhony.
Po druhé byla provedena nouzová oprava střechy.
 
Prázdninový provoz
V době od 14. do 25. července byla MŠ po dohodě se závodem uzavřena.
Zbývající dny byl provoz omezen na dvě, nebo jedno oddělení.
Všechny pracovnice čerpaly podle plánu řádnou dovolenou.
V červenci byl proveden generální úklid spojený s malováním vyčleněných prostorů.
Ve výchovné práci převládaly rekreační formy na školní zahradě, opakování získaných vědomostí ze školního roku, upevňování kulturně – hygienických návyků.
V srpnu provedla OŠI s. M. Jandová kontrolu připravenosti na začátek školního roku.

Zpět na hlavní výpis

Nástěnka

Co nás čeká...

obrázek
Plánované aktivity, aktuální informace rodičům

Novinky

Klokanovy školky

obrázek

Projekt BIG ATCZ5

obrázek
Seznamování s němčinou

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Voňavá tajemství

obrázek
Metodická publikace nejen pro učitele
Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign