logotyp
Login

Školní rok 1987 - 1988

Školní rok byl slavnostně zahájen ve III. třídě s prohlídkou celé školy zástupci závodu a SPOZ.
 
Obsazení tříd – počet dětí:
I.třída:              Dagmar Klubalová, Marta Valentová
II.třída:             Marie Burkartová, Hana Kotrabová
III.třída:            Jana Štěrbová, provd. Vlčková, 
                       Jindřiška Maršánová - MD 5/88, 
zast. Vilma Sedláčková 
 
Počet dětí:                  průměrná docházka:
I.       26                                   16
II.      25                                   17
III.     28                                   19
Pro častou absenci některých pedagogických pracovnic byl odpolední provoz jen ve dvou třídách.
 
Ve školní jídelně pracuje
vedoucí kuchařka:         Marcela Binderová
zaučená kuchařka:        Marie Lanczová
na místo:                    Jaroslavy Lovětínské
nastoupila 1.II.1988:     Božena Procházková
 
Pracovnice závodu Otavan
školnice:                     Hana Haluzová
uklízečka:                    Zdeňka Schmerglová
zabezpečovaly úklid v budově MŠ a iniciativně ošetřovaly zeleň na školní zahradě.
 
Výchovná práce  s dětmi byla prováděna na základě stanovených úkolů, od ledna podle časově tematických plánů. V TV bylo využíváno podmínek a vybavení školy a školní zahrady pro zaměstnání TV venku na hřišti a terase, terén školní zahrady pro provádění pohybové průpravy na sněhu a lyžích, v letním období využívání bazénu pro předplaveckou výchovu. Využívání vhodných pomůcek, emocionální působení a individuální práce s dětmi ovlivnilo dobré výsledky výchovných činností rozumové výchovy.
Ve výtvarné výchově byla sledována výtvarná tvořivost dětí, využívání nekonvenčních technik a rozvíjena grafická zručnost. U nejstarších dětí dosáhla velmi dobrou úroveň hudební výchova. Literární výchova na dobré úrovni ve všech třídách co do obsahu i formy, s bohatým využíváním žákovské i učitelské knihovny.
Ve všech třídách jsou skupinky dětí, které mají sníženou pozornost a krátkodobou soustředěnost. U několika jedinců musely učitelky vynakládat značné úsilí, aby agresivní jednání nahradilo jednání dohodou. Nejvýraznější výsledky ve výchovné práci byly ve třídě budoucích školáků.
 
Spolupráce MŠ s veřejností
Se závodem byla úspěšná spolupráce v otázce přijímání dětí, provozu, drobné údržby i doplňování inventáře.
BSP Nový zítřek n. p. Otavan pokračovala v neformální spolupráci s III. třídou.
Přínosem pro MŠ byla spolupráce s LŠU. Děti MŠ navštívily několik koncertů – na základě prověrek hudebnosti bylo 7 dětí přijato do přípravného odd. LŠU. Za aktivní pomoci rodičů bylo dokončeno TV zařízení pro děti na školní zahradě. MŠ připravila Hodiny otevřených dveří s ukázkami výchovné práce pro rodiče a učitelky ZŠ ve všech třídách. V květnu pak pro veřejnost vystoupení dětí v Klubu pracujících co se děti s učitelkami naučily.
 
Zdravotní stav dětí: U dětí se projevovala především onemocnění horních cest dýchacích. Část dětí prodělala plané neštovice a příušnice. Dětská lékařka provedla u všech dětí vyšetření zraku, pravidelně schvalovala jídelní lístek. Všem dětem v MŠ byly denně podávány fluoritové prášky.
 
Prostředí MŠ: Bylo pokračováno v úpravě školní zahrady, údržbě květinových zákonů. Dokončeno tělovýchovné zařízení na zahradě. Doplňovalo se vybavení chatek hračkami a pomůckami pro pobyt a činnosti venku. Dále se doplňoval inventář pomůcek pro RV.

Zpět na hlavní výpis

Nástěnka

Co nás čeká...

obrázek
Plánované aktivity, aktuální informace rodičům

Novinky

Klokanovy školky

obrázek

Projekt BIG ATCZ5

obrázek
Seznamování s němčinou

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Voňavá tajemství

obrázek
Metodická publikace nejen pro učitele
Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign