logotyp
Login

Probíhající projekty

Mateřská škola s podporou šablon 2

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013205

Projekt bude podporovat tyto oblasti
  • Personální podpora - chůva / školní asistent
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků - matematická pregramotnost, polytechnické vzdělávání
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Komunitně osvětová setkávání
  • Projektové dny v MŠ a mimo MŠ

Setkávání předškoláků s němčinou pokračuje

Setkávání předškoláků s němčinou pokračuje
Projekt EduStem svojí strukturou a zastoupením partnerů navazuje na projekt BIG (2016 – 2019), zaměřuje se však hlavně na podporu badatelských činností u dětí v mateřských školách v oblastech STEM (Science, Technology, Engineering,  Mathematics) v propojení s německým jazykem. 

Hravá němčina

Hravá němčina
Děti v předškolním věku nasávají nové vědomosti neuvěřitelně rychle. To se týká i cizích jazyků , pokud jsou daným podnětům vystavené pravidelně, tak jako v naší mateřské škole. Každý týden se ve třídě u Rybiček schází 14 dětí s ředitelkou školy Mgr. Benešovou. Vzájemná konverzace a hry probíhají převážně v němčině. Učí se porozumět základním pokynům a pojmům, se kterými se běžně ve školce setkávají, hrají hry, které znají i v českém jazyce. Ve spojení s pohybem a činnostmi se přirozeně rozvíjí jejich schopnost cizí jazyk také používat.
Ve čtvrtek 24.10. proběhlo v MŠ setkání s mentorem Mgr. Janou Hofmannovou.

Hravá němčina je v naší škole realizována v rámci projektu BIG ATCZ - program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika.
 

Němčina - ukázková hodina pro rodiče

Výuka němčiny hravou formou má ve školce již dlouhou tradici. Hned po roce 1990 začaly první pokusy o hravé osvojování německého jazyka. Později se ředitelka zapojila do tvorby metodiky v rámci ...
Více informací

Klokanovy školky

https://klokanovyskolky.luzanky.cz/

Klokanovy školky - setkání v květnu 2020

Nástěnka

Co nás čeká...

obrázek
Plánované aktivity, aktuální informace rodičům

Novinky

Klokanovy školky

obrázek

Projekt BIG ATCZ5

obrázek
Seznamování s němčinou

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Voňavá tajemství

obrázek
Metodická publikace nejen pro učitele
Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign