logotyp
Login

Školní rok 2013 - 2014

Projekty zrealizované v tomto školním roce

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělání
Naše škola se zapojila do rozvojového programu MŠMT Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělání. Cílem tohoto programu je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, a to prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního věku a zlepšováním pracovního prostředí pro zajištění logopedické prevence ve školkách. Z finančních prostředků jsme pořídili moderní pomůcky pro řečovou výchovu ve škole – jedná se o počítačovou technikou s výukovými programy, logopedické pomůcky, hry a obrázkové kartičky.  Pro potřeby mateřské školy jsme vytvořili pracovní materiály, které v praxi učitelkám usnadňují provádění pedagogické diagnostiky, umožňují sledovat a zaznamenávat úroveň dětské řeči a následně realizovat péči o jednotlivé děti i dětské skupiny ve třídách podle jejich potřeb.

Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů
Posledních šest let se děti hravou formou seznamují v mateřské škole s německým jazykem. Jedná se o aktivity v rámci mezinárodního projektu mezi ČR, Rakouskem a Slovenskem „Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů“. Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR. Do projektu je zapojeno 11 mateřských a základních škol v Jihočeském kraji, každá škola má svou partnerskou školu v Rakousku. V rámci projektu spolupracujeme s rakouskou mateřskou školou Thaya, v průběhu roku proběhlo několik společných akcí. Děti tak měly možnost přirozeně se seznamovat s cizím jazykem a kulturou našich rakouských sousedů.
V mateřské škole pravidelně probíhá „hravá výuka“ německého jazyka. V tomto školním roce se přihlásilo 24 dětí. Se svými znalostmi se děti pochlubily rodičům na ukázkové hodině.

Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště (JčK)
Finanční dotaci využíváme k úhradě části nákladů přepravy dětí na výuku na dětské dopravní hřiště. Cílem je vést děti k zodpovědnému chování, motivovat je k bezpečné jízdě na kolech a dopravní kázni vůbec, k vyšší bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Proč je voda nositelkou života
Projekt vychází z koncepce rozvoje environmetální výchovy v Jihočeském kraji. První část aktivit mateřské školy proběhla v jarních měsících, pokračovat budou na podzim 2014.
Cílem projektu je podpora zájmu dětí o okolní svět a přírodu, o její ochranu. Společné činnosti napomáhají získávání elementárních vědomostí o tom, že voda je základní podmínkou života na Zemi. Aktivity probíhaly zejména v blízkém okolí města, na naučné přírodovědné stezce, v prostorách školní zahrady (pozorujeme, experimentujeme, zkoumáme…). S programem Sýkorka modřinka a Cestování vodní kapky za námi přijeli pracovníci vzdělávacího centra Cassiopeia.
Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign