logotyp
Login

Takový byl rok 2017 – 2018

ŠKOLNÍ ROK 2017 - 2018

Mateřská škola Slavonice otevřela ve školním roce 2017/2018 šest tříd s 94 dětmi. Pečuje o ně osm pedagogů a sedm provozních pracovnic (chůva, hospodářka, kuchařky, uklízečky). Novinkou je povinná předškolní docházka pro nejstarší předškoláky a třída dvouletých dětí s novým adaptačním programem a chůvou.

O letních prázdninách město Slavonice zajistilo rekonstrukci přístupového chodníku k budově mateřské školy a zřízení kamerového systému. Nový chodník je bezbariérový. 


Nástup do mateřské školy je náročný pro všechny děti, každé dítě se s ním vyrovnává jinak. Ti nejmenší potřebují čas, aby zjistili, že školka je místo zajímavé i zábavné, otevřené, vlídné, tvořivé a hlavně bezpečné. Zvládnout náročný začátek jim pomáhají paní učitelky i ostatní zaměstnanci školy.
Starší děti už si naplno dokážou užívat dětská přátelství i aktivity, které pro ně jejich učitelky připravují. Letošní počasí na začátku září lákalo k delším procházkám, a tak jsme vyráželi do blízkého okolí města, na naučnou stezku i na dětské hřiště. Pohyb a hry venku mají příznivý vliv na rozvoj dětských vědomostí i dovedností, posilují dětskou sebedůvěru, přirozenou zvídavost, pozitivní způsob myšlení i prožívání a ohleduplný vztah k prostředí, ve kterém žijeme.

První výlety

Na prvních výletech už byly nejstarší děti ze třídy Žabek a Rybiček. Navštívily výstavu drobného zvířectva v areálu slavonické organizace Českého svazu chovatelů. Opět to byla pestrá a nevšední ...
Více informací

Plaváčci

Žabky a část Rybiček mají za sebou první lekce předplavecké průpravy v plavecké škole v Jindřichově Hradci. Celkem je čeká 10 lekcí, v kterých si budou osvojovat a zdokonalovat své (před)plavecké ...
Více informací

Němčina

Každé pondělí se zájemci z řad budoucích školáků seznamují ve školce s německým jazykem. Pod vedením Mgr. Benešové se děti formou zábavných aktivit seznamují se slovy, výrazy a jednoduchými frázemi, ...
Více informací

S dětmi za podzimní přírodou

V předškolním věku je třeba podporovat zájem dětí o přírodu, rozvíjet pozitivní vztah k přírodě, probouzet chuť aktivně zkoumat a objevovat okolní svět. Našim cílem je poskytovat dětem dostatek ...
Více informací

Příklad dobré praxe

V rámci projektů  Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová a na podporu “Šablon“ zjednodušeného vykazování se ...
Více informací

Čtení před spaním

Číst se dětem má. To všichni dobře víme. Pohádka „před spaním“ je v naší školce každodenním rituálem. Čtou paní učitelky, občas k nám přicházejí s pohádkovým čtením i rodiče dětí. Letos však můžou ...
Více informací

Vystoupení pro seniory

Setkání místních seniorů u příležitosti Mezinárodního dne seniorů zahájilo šest malých slečen z naší MŠ pod vedením M. Krčmárikové krátkým kulturním programem. Vystoupení se vydařilo a publikum bylo ...
Více informací

Pomoc rodičů je vítaná

Jsme rádi, když se rodiče zapojují do života školy. Samozřejmě každý podle svých možností. Proto bychom rádi poděkovali paní K. Rellové, která pomohla paní učitelce J. Luksové s šitím buclatých ...
Více informací

Zdravověda a ochrana našeho zdraví

O našem zdraví a jeho ochraně si děti povídaly se studentkou jindřichohradecké střední zdravotnické školy Lenkou Trávníčkovou. Kromě toho jsme si připomněli některé rizikové situace, s kterými se ...
Více informací

Dračí létání

Pouštění draků patří k oblíbeným podzimním zábavám dětí i dospělých. Počasí a větrné podmínky byly letos ideální, a tak jsme i my vyběhli kousek za školkou na kopec a vypustili pestrobarevné ...
Více informací

Strašidelné dýně

Lidé si jimi na podzim zdobí svá obydlí a zahrady. My jsme si jedno dýňové strašidlo vyřezali z dýně darované rodiči Adélky Němcové. Spolu s podzimním skřítkem, kterého s maminkou z přírodnin ...
Více informací

Pohádka o řepě

Děti ze třídy Rybiček zahrály kamarádům ze školky veselou pohádku o veliké řepě, kterou ještě doplnily dalšími říkankami a písničkami. I když měl děda celou řadu pomocníků, řepu se mu vytáhnout ...
Více informací

Bylinková babička Stázka

K Rybičkám a Žabkám přišla na návštěvu babička Stázka s plným košíkem bylinek a nůší bylinkových přípravků. Dozvěděli jsme se, k čemu a jak se používají, přivoněli jsme, ochutnali jsme bylinkové ...
Více informací

Mikulášské nadělování

Rok utekl jako voda a do školky za námi opět přišla vzácná návštěva. Laskavého Mikuláše doprovázel usměvavý anděl a nechybělo ani rozpustilé čertisko. Mikuláš hodně chválil, trochu káral a nakonec ...
Více informací

Zdobení perníčků

Adélka Němcová s maminkou napekly pro Žabky a Rybičky voňavé perníčky. Rázem na nás padla předvánoční nálada. Děti si perníčky samy ozdobily polevou, a aby nám šla práce pěkně od ruky, paní učitelka ...
Více informací

Kouzelný předvánoční čas

Celá školka zněla koledami, třídy a ostatní prostory školky byly vyzdobené vánočními dekoracemi a obrázky, které děti vytvářely se svými učitelkami. Pro své rodiny jsme vyráběli přáníčka a dárky. ...
Více informací

Sešli jsme se v novém roce

Po vánočních prázdninách jsme se opět sešli v mateřské škole. Společně jsme zavzpomínali na adventní čas, na radosti vánočních svátků a prázdninových dnů, které jsme si užívali se svými rodinami. Ve ...
Více informací

NEJ školka

Reakce rodičů a veřejnosti jsou pro nás jedním z ukazatelů o úrovni vzdělávání a poskytované péče dětem. Také proto jsme se zúčastnili celostátní soutěže Moravského hospodářství O NEJ ŠKOLKU. ...
Více informací

Vystoupení pro seniory

Děti v lednu potěšily starší generaci svým „novoročním programem“ o zimě a zimních radovánkách. Odměnou jim byl srdečný potlesk a usměvavé tváře našich seniorů.

Čtecí vlak I. - Od 0 do 99

Čtení pohádek a příběhů rozvíjí mnohé stránky dětské osobnosti, zlepšuje jejich schopnosti a dovednosti. Např. rozvíjí slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, samostatné myšlení, sebevědomí, ...
Více informací

Ze života lesní zvěře

Vzhled a způsob života zvířat žijících v okolní přírodě nám přiblížily nejen fotografie, ale i velké množství trofejí a zvukových nahrávek, doplněné zajímavým vyprávěním zaměstnanců Lesní správy ...
Více informací

Legohrátky I. - Od 0 do 99

Na konci ledna přijeli do naší mateřské školy kamarádi z partnerské Kindergarten Thaya. Společně jsme si užili nejen Legohrátek, ale i dalších her ve třídách. Akce se konala v rámci příhraničního a ...
Více informací

Masopust

Masopust, ke kterému neodmyslitelně patří obchůzky masek, maškarní veselice a další zvyklosti, jsme si připomněli i v mateřské škole. Děti se seznamovaly s tradicemi a symboly spojenými s tímto ...
Více informací

Plaváčci

Druhá skupina "plaváčků" začala 20.2. navštěvovat plaveckou školu v Jindřichově Hradci. V deseti lekcích si budou osvojovat dovednosti potřebné pro plavání a bezpečný pohyb ve vodě i pod vodou.
Více informací

Legohrátky II. - Od 0 do 99

2. března jsme uspořádali další Legohrátky. Tentokrát se „Legonadšenci“ z České republiky i Rakouska sešli v sále místního kulturního střediska. Nejmladší účastnici byly necelé 2 roky, nejstarší ...
Více informací

Mezinárodní den žen

Hrátky s legem vystřídalo ve třídě Včelek a Motýlků nacvičování malého kulturního programu k oslavám MDŽ. Přes vysokou nemocnost v posledních týdnech se z původních dvaceti dětí nakonec vystoupení ...
Více informací

Lišák Foksík aneb Bezpečně k cíli

Ivan Urbánek a jeho psí kamarád Foksík nás seznámili s různými dopravními situacemi, s kterými se běžně můžeme setkat. Děti si v nich zahrály, a tak si lépe uvědomily chyby, kterých se často lidé – ...
Více informací

Den plný her a jarního tvoření - Od 0 do 99

Fond malých projektů Rakousko - Česká republika, Program Interreg V-A Rakousko - Česká republika.V pátek 23. března jsme v naší mateřské škole využili širokou nabídku deskových a karetních her, ...
Více informací

Vynášení Morany

Morana je symbolem zimy, ale také nemoci, smrti, dlouhých tmavých nocí a všeho, co lidem škodí. Její zničení – upálením, vhozením do vody nebo zakopáním do země – patřilo k jarním očistným rituálům, ...
Více informací

Veselé Velikonoce

Velikonoce neboli svátky jara jsou svátky radosti a veselí. S lidovými zvyky a symboly českých Velikonoc se děti seznamovaly ve všech třídách. Podle svých možností jsme si vyzkoušeli různorodé ...
Více informací

Legohrátky v Thaya - od 0 do 99

Fond malých projektů Rakousko - Česká republika, Program Interreg V-A Rakousko - Česká republika.
V sobotu 17.  března se v rakouské obci Thaya zrealizovaly třetí Legohrátky. Odpoledne od 14,00 ...
Více informací

Čtecí vlak II. - Od 0 do 99

Fond malých projektů Rakousko - Česká republika, Program Interreg V-A Rakousko - Česká republika.
Do mateřské školy opět zavítal Čtecí vlak s další dětskou knihou. Tentokrát nám přivezl knížku ...
Více informací

Písničky starých řemeslníků

Dětem je přijeli zahrát a zazpívat Leoš Drahotský a Miroslava Smékalová. V písničkách jsme poznávali stará řemesla, která už dnes nejsou tak běžná. Např. pastýř, kominík, kočí, bednář, mlynář, ...
Více informací

Knížka je kamarád

Jak s knihami zacházet, kdo je píše, kdo je to ilustrátor, proč je dobré číst a jak nám knížka může pomoci, o tom všem jsme si povídali nejen ve školce, ale také v městské knihovně s paní knihovnicí ...
Více informací

Čtecí vlak III. - Od 0 do 99

Čarodějka Winnie - V. Thomasová, K. Paul

Blíží se pálení čarodějnic či filipojakubská noc - český lidový svátek spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice. Možná právě proto byla další ...
Více informací

Jarní radování s mláďaty

Vzdělávací program o zvířátkách a zejména mláďatech si pro děti připravil František Kunc, který nás navštívil spolu s několika zvířecími svěřenci ze záchranné stanice v Pavlově. Děti o nich získaly ...
Více informací

Ukliďme svět, ukliďme Česko!

Jde o dobrovolnickou úklidovou akci, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. U nejmladší generace má tato akce ještě další ...
Více informací

Po stopách čarodějnice Morgany

Do tříd Rybiček a Žabek dorazil dopis od vrchní čarodějnice Bimbuly, která děti pozvala na čarodějnou výpravu. Tajná znamení, zprávy a dopisy s úkoly nás přivedly až na Strážný vrch, kde se ...
Více informací

Čtecí vlak IV. - Od 0 do 99

O modrém kocourkovi; Zdeněk Miler

Být jiný neznamená být špatný. O modrém kocourkovi, který se díky svým kamarádům přestal bát své odlišnosti, dětem tentokrát četly dvě babičky. Příběhem ...
Více informací

Čtecí vlak V. - Od 0 do 99

Říkání o víle Amálce, Václav Čtvrtek

Tentokrát nám pohádkový vlak přivezl knížku o víle Amálce, známé i z televizních večerníčků. Babičky nám přečetly dvě pohádky - Jak potkala beránka ...
Více informací

Den plný her II. Od 0 do 99

Fond malých projektů Rakousko - Česká republika, Program Interreg V-A Rakousko - Česká republika.
22. května jsme uspořádali další hravé dopoledne, kde se opět setkaly tři generace hráčů. Hráli ...
Více informací

Čtecí vlak VI. - Od 0 do 99

Kobylka Karolínka; Jan Machač

Ve třídě připravujeme židličky a promítací plátno a děti už vědí: „ Babičky a dědové přijdou číst.“ Příběh o kobylce Karolínce a jejích kamarádech nám ...
Více informací

Čtecí vlak VII. - Od 0 do 99

Lední medvídku, kam pluješ?; Hans de Beer

Čtecí vlak k nám přijel naposledy, ale číst se v naší školce určitě nepřestane. Čteme dětem denně po obědě v době odpočinku, pohádky a příběhy ...
Více informací

Rakouské učitelky v naší MŠ

Na návštěvu k nám zavítaly učitelky z rakouských mateřských škol a děti z kroužku německého jazyka jim pod vedením ředitelky Benešové předvedly svoje znalosti v ukázkové hodině. Setkání se ...
Více informací

Vítání nových občánků

Šest šikovných děvčátek se svou učitelkou M. Krčmárikovou na Městském úřadě ve Slavonicích přivítaly další děti do života. Svým vystoupením zahájily vítání občánků, pak dohlížely na miminka ...
Více informací

Svátek maminek

V průběhu května zvaly děti do svých tříd maminky, babičky a další rodinné příslušníky. U příležitosti svátku maminek předvedly svá vystoupení, která byla plná písniček, tance, básniček a humorných ...
Více informací

Vystoupení žáků ZUŠ

Po krásných, veselých i dojemných vystoupeních pro maminky si děti pro změnu vyzkoušely roli diváků a společenské chování na koncertě dětských sborů a klasické hudby v základní umělecké škole ve ...
Více informací

Slavili jsme den dětí

Na malé třídní oslavy navázaly filmové pohádky ve sférickém kině.
Promítání filmů v „bublině“ sférického kina malým i dospělým divákům umožnilo nevšední zážitek. Nejmladší děti se vydaly na ...
Více informací

Učíme se v přírodě

Teplé počasí nás láká nejen na delší pobyty venku, ale i na výlety, sportovní hry, výukové programy na školní zahradě či „bojovky“ v okolí školky. Poznáváme okolní přírodu, její bohatství využíváme ...
Více informací

Sportovní den v ZŠ

Žáci III. třídy spolu s tř. uč. Lenkou Noskovou pro naše nejstarší předškoláky připravili sportovní „trojboj“, kde jsme si mohli vyzkoušet hod míčkem do dálky, skok do dálky a běh na 100 m. Někteří ...
Více informací

Dravci a sovy

Na školní zahradě jsme při naučném programu sledovali sovy, orla, káně a krkavce. Ukázky sokolnického výcviku s komentářem o životě dravců a sov a nebezpečích, které je ohrožují, dětem předvedl M. ...
Více informací

Den dětí s Lesy ČR

Zaměstnanci Lesní správy Český Rudolec a několik ochotných maminek – tentokrát v rolích indiánských žen – pro děti připravili dopoledne plné her a soutěžení. Poznávali jsme běžné druhy zvířat, ...
Více informací

ZOO Na Hrádečku

Známá i neznámá zvířata poznávaly děti v ZOO Na Hrádečku v Horní Pěně. Zahradou nás provázela majitelka R. Albrecht Lišková. Komentovaná prohlídka dětem umožnila slyšet informace o původu, osudech a ...
Více informací

Třídní výlety

Konec školního roku se neobejde bez třídních výletů do okolí MŠ a do Mutišova na Kryzanovu farmu, kam vyrazili děti z II. a III. bloku. Kryzanovi si na nás ve svém nabitém pracovním programu opět ...
Více informací

Výuka na zkoušku

Prázdniny jsou za dveřmi a po nich 26 dětí z naší MŠ čeká nová, velmi důležitá životní role – role školáka. K lepšímu startu přispívají společné akce v prostředí základní školy, které pro nás ...
Více informací

Umím pomoci kamarádovi v nouzi

Každoročně před prázdninami zařazujeme do programu také aktivity, kde se děti učí základy první pomoci, povídáme si o nejrůznějších situacích, které mohou ohrozit naše zdraví a jak jim předejít nebo ...
Více informací

Mobilní planetárium Morava

Fond malých projektů Rakousko - Česká republika, Program Interreg V-A Rakousko - Česká republika.

Rodinný film Polaris o putování dvou přátel – ledního medvěda a tučňáka – nás přenesl do ...
Více informací
Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign