logotyp
Login

Aktuality

INFORMACE RODIČŮM

Školné v době přerušení provozu MŠ - tj. za měsíc duben Vám nebude účtováno.

Po dohodě se zřizovatelem byla mateřská škola otevřena souběžně se základní školou v 
předpokládaném termínu 25.5. 
Výuka bude prozatím probíhat v mimořádném režimu. 
Účast dětí ve třídách a všechny aktivity budou probíhat v menších skupinách, za důsledného dodržování nezbytných opatření k zajištění bezpečnosti a zdraví dětí i dospělých. 
O případných změnách vás budeme informovat, sledujte proto pravidelně aktuální informace na tomto webu a e-mailovou komunikaci. 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SLAVONICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-21

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok bude probíhat bez přítomnosti dětí i jejich rodičů.
Termín zápisu stanovila ředitelka na středu 6. května 2020. 

Do uvedeného data (popř. do konce zápisového období, tj. do 16.5.) je zákonný zástupce povinen odevzdat ředitelce školy řádně vyplněnou dokumentaci o dítěti:
  1. písemnou žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
  2. evidenční list dítěte s vyjádřením lékaře nebo Čestným prohlášením o očkování dítěte s kopií očkovacího průkazu,
  3. přihlášku ke stravování.

Podrobnosti k bodu č. 2: V současné situaci nenavštěvujte osobně dětského lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (tiskopis v levém sloupci "Ke stažení"), a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář vyplývá z právních předpisů.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ, Evidenční list dítěte, přihlášku ke stravování a Čestné prohlášení o očkování si můžete stáhnout zde, na našich stránkách (v levém sloupci „Ke stažení“).

Vyplněné tiskopisy zasílejte na adresu školy elektronicky
do datové schránky nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem 
(identifikátor datové schránky: zjdehcb, e-mail: benesova@msslavonice.cz ),
nebo poštou: Mateřská škola Slavonice, Brněnská 200, 378 81 Slavonice,
nebo osobně: 
vhodit do poštovní schránky MŠ (na plotě vedle vjezdu pro zásobování).
 
Děti, které by měly nastoupit předškolní docházku v MŠ kdykoliv v průběhu příštího školního roku (tedy i na jaře 2021), musí být přihlášeny už nyní.

Pro děti, které dosáhnou do 31.8. pěti let, je předškolní vzdělávání povinné.

P
ro přijetí dvouletých dětí je rozhodující: dosažení věku 2 let do zahájení příslušného školního roku, pro který bylo dítě přijato (tzn. do 31.8. kalendářního roku, ve kterém probíhá zápis), určitá míra samostatnosti a schopnosti komunikovat s dospělými, kapacita školy.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení do 30 dnů. Následně se bude konat schůzka pro rodiče nově přijatých dětí. Termíny a organizaci schůzek ještě upřesníme.

 

UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Ředitelka MŠ oznamuje, že po dohodě se zřizovatelem bude Mateřská škola Slavonice v době od 20.7. do 7.8. 2020 uzavřena. Znovu otevřena bude od 10.8. 2020.

AKTIVITY PRO DĚTI A RODIČE

Máte doma školkové dítě? Zabavit a připravit jej hravě do školy můžete každý den podle kvalitních materiálů, bestsellerových knížek a videí s pedagogy:

ŠKOLKA HROU

Každý den najdete nové cvičení buď na:
FB Babyonline.cz www.facebook.com/Babyonline.cz 
nebo na webu www.babyonline.cz/skolka-hrou

Básnička

Organizace školního roku

Školní rok 2019-2020Školní rok 2019-2020

Nástěnka

Co nás čeká...

obrázek
Plánované aktivity, aktuální informace rodičům

Novinky

Klokanovy školky

obrázek

Projekt BIG ATCZ5

obrázek
Seznamování s němčinou

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Voňavá tajemství

obrázek
Metodická publikace nejen pro učitele
Mateřská škola Slavonice
Brněnská 200
tel. 384 493 118
návrhy školní dekorace:
akademická malířka Zuzana Krajčovičová
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign