logotyp
Login

Aktuality

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 1.3. 2021

Mateřská škola je z rozhodnutí vlády ČR od 1.3.2021 uzavřena.

O opětovném uvedení mateřské školy do provozu vás budeme informovat.


Mgr. Marcela Špringerová, ředitelka MŠ

Ošetřovné
Informace na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.


Předplavecká průprava v plavecké škole v Jindřichově Hradci

Informace se týká dětí s povinnou předškolní docházkou.
Plavecký kurz z důvodu pandemie 2. skupina dětí určitě nezahájí v plánovaném termínu (tj. 9.2.). Pokud to situace umožní, absolvujeme alespoň část lekcí. Sledujte proto informace na nástěnkách v dětských šatnách.

Informace k provozu MŠ od ledna 2021

  • Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu (Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách).
  • Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.
  • Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Pokyny pro rodiče

Vzhledem k současné situaci týkající se pandemie COVID-19 žádáme rodiče o ZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP ke zdraví všech osob přítomných v MŠ.
 
Škola se řídí platnými předpisy, zejména dokumentem MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“ a aktuálními pokyny vlády.
Sledujte informace týkající se případných změn na nástěnkách tříd a školním webu.
 
Pobyt dětí v prostorách MŠ JE BEZ ROUŠEK.
 
Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží (rýma, kašel, teplota, bolest břicha…). Pokud se příznaky projeví během dne, kontaktuje učitelka zákonného zástupce a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte z MŠ.
 
Při vstupu do budovy MŠ používá doprovod dítěte roušku a dezinfekci na ruce.
 
Po příchodu do šatny změří učitelky dítěti teplotu bezkontaktním teploměrem, dohlédnou na řádné umytí rukou před vstupem do třídy.
 
Prostory MŠ jsou pravidelně uklízeny, větrány a několikrát denně dezinfikována riziková místa dle vnitřních předpisů školy.
 
Škola v průběhu školního roku zváží dle aktuálního stavu konání sportovních, kulturních a společných vzdělávacích aktivit. Jejich konání není obecně zakázáno.
 
Rodič má POVINNOST NAHLÁSIT PŘI ZJIŠTĚNÍ PŘÍZNAKŮ NEBO POTVRZENÍ COVID-19 tuto skutečnost vedení školy. MŠ následně ve spolupráci s KHS zvolí další postup.

Organizace školního roku

Školní rok 2020-2021Školní rok 2020-2021

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign