Login

Aktuality

Opatření MŠMT

Ministerstvo školství na základě opatření Ministerstva zdravotnictví vydalo opatření Čj.: MŠMT-11703/2020-1 pro školy, kterým doporučuje uzavření či omezení provozu mateřských škol.

Mateřská škola ve spolupráci se zřizovatelem rozhodla o uzavření mateřské školy OD 18.3. DO ODVOLÁNÍ podle zákona 14/2005 Sb., § 3, odstavec 2 "ze závažných důvodů".

Rodiče mají možnost žádat o ošetřovné. Potvrzení Vám vydáme v MŠ v kanceláři hospodářky.


Zveřejněno: 16.3.2020

PLÁNOVANÉ AKTIVITY ŠKOLY

Vzhledem k současné situaci a omezení nařízených vládou budou některé aktivity zrušeny nebo přesunuty na jiné termíny. Aktuální informace najdete na našem webu a po znovuotevření školy v dětských šatnách na místech k tomu určených.

ŠKOLKA HROU

Každý den rodiče najdou nové cvičení buď na FB Babyonline.cz: www.facebook.com/Babyonline.cz nebo na webu: www.babyonline.cz/skolka-hrou

Zápis do Mateřské školy Slavonice pro šk. rok 2020-21

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok se bude konat ve středu 6. května 2020. Organizaci zápisu ještě upřesníme.
 
Tiskopisy (žádost o přijetí dítěte do MŠ a další) si můžete stáhnout zde, na našich stránkách (v levém sloupci „Ke stažení“).
 
Děti, které by měly nastoupit předškolní docházku v MŠ kdykoliv v průběhu příštího školního roku (tedy i na jaře 2021), musí být přihlášeny už nyní.

Pro děti, které dosáhnou do 31.8. pěti let, je předškolní vzdělávání povinné.

P
ro přijetí dvouletých dětí je rozhodující: dosažení věku 2 let do zahájení příslušného školního roku, pro který bylo dítě přijato (tzn. do 31.8. kalendářního roku, ve kterém probíhá zápis), určitá míra samostatnosti a schopnosti komunikovat s dospělými, kapacita školy.


Do konce zápisového období je zákonný zástupce povinen odevzdat ředitelce školy řádně vyplněnou dokumentaci o dítěti:

a)    písemnou žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,

b)   evidenční list dítěte s vyjádřením lékaře,

c)    přihlášku ke stravování.

Další náležitosti

-       Doklad od pediatra nebo potvrzení v Evidenčním listu dítěte o pravidelném očkování a schopnosti navštěvovat mateřskou školuZákonný zástupce nemusí dokládat, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním u dítěte, pro které je vzdělávání povinné.

-       Písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě lékaře, pokud je uchazečem dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 16 odst. 1 školského zákona).

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.

Focení dětí v MŠ

Čtvrtek 14. května
Kodak Express Vladimír Cibulka, Třeboň

Jarní radování s mláďaty

Pátek 15. května v MŠ
S mláďaty domácích i volně žijících zvířat nás navštíví F. Kunc ze záchranné stanice v Pavlově. 

MDD - Indiánské léto

Středa 3. června
S Radkem Švábkem z divadélka Malé Bo se podíváme do Ameriky k indiánům. Budeme zpívat, tančit a soutěžit. Můžete svým dětem k této příležitosti připravit indiánské kostýmy.

Zahrada u řeky - S Lískulkou za stromy a keři

Čtvrtek 18. června
Ekologický výukový program pro děti v ekocentru v Třebíči. Užijeme si krásy, vůně, barev i chutí stromů a plodů, které dávají. Najdeme svůj oblíbený strom a zamilujeme si ho.

Organizace školního roku

Školní rok 2019-2020Školní rok 2019-2020

Nástěnka

Co nás čeká...

obrázek
Plánované aktivity, aktuální informace rodičům

Novinky

Klokanovy školky

obrázek

Projekt BIG ATCZ5

obrázek
Seznamování s němčinou

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Voňavá tajemství

obrázek
Metodická publikace nejen pro učitele
Mateřská škola Slavonice
Brněnská 200
tel. 384 493 118
návrhy školní dekorace:
akademická malířka Zuzana Krajčovičová
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign