logotyp

Takový byl rok 2019 – 2020

ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020

ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020
Všichni zaměstnanci do posledních prázdninových dnů připravovali třídy a další prostory, abychom v nich mohli v pondělí 2. září přivítat děti a jejich rodiče. Kromě běžných úprav, oprav a úklidu proběhla o prázdninách v celé budově rekonstrukce osvětlení, do dvou tříd jsme pořídili nové koberce. V dětských koupelnách jsme vyměnili věšáky na ručníky a zásobníky na mýdlo. U části oken byla provedena oprava žaluzií, některá okna jsme vybavili sítěmi proti hmyzu. Na zahradě proběhla renovace herních prvků, zřizovatel nechal opravit plot v zadní části zahrady, poškozená vstupní branka a brána k provoznímu vchodu byly nahrazeny novými. Také bylo třeba vyměnit část elektronického zařízení v kotelně, které z provozu vyřadila letní bouřka.
 
Nový školní rok začal a ze všech tříd se opět ozývají dětské hlásky.  K předškolnímu vzdělávání bylo do naší školky pro tento školní rok přijato 98 dětí, z toho 30 nových. Malí si postupně zvykají na odloučení od rodičů, nový režim, kamarády a paní učitelky, ti starší se hned od prvních dnů pustili do práce. Společně si hrajeme, pracujeme, učíme se znát jména kamarádů, svých učitelek a nová pravidla. Také zpíváme písničky - známé i nové, tančíme, tvoříme, cvičíme atd. Využíváme slunečných dnů k delšímu pobytu venku a vyrážíme do okolí města, na dětská hřiště a do přírody.

Plavecká škola

Předplaveckou výuku v plavecké škole v Jindřichově Hradci zahájilo 11 předškoláků, kteří do bazénu jezdí společně s kamarády ze základní školy. Děti se hravou formou učí základním plaveckým ...
Více informací

Školáci čtou dětem ve školce

Od třetího zářijového týdne k nám do školky začali opět pravidelně docházet žáčci druhé třídy ZŠ, kteří čtou dětem před spaním pohádky. I když jejich čtenářské dovednosti nejsou ještě zdaleka ...
Více informací

Výstava ZO ČSCH Slavonice

Navštívili jsme výstavu drobného zvířectva. Mohli jsme si pěkně zblízka a důkladně prohlédnout různé druhy drůbeže, králíků, holubů a exotických ptáků.
Naší snahou je poskytovat dětem ...
Více informací

Výprava za vodou

Podzimní témata jsou zaměřená zejména na přírodu a její kouzelné proměny. V tomto období však zařazujeme do vzdělávací nabídky i projekt „Živá voda“. V rámci tohoto projektu poznáváme kromě jiného i ...
Více informací

Podzim klepe na dveře, ve strakaté zástěře…

A k podzimu patří také sklizeň ovoce. Na zahradě mateřské školy se letos jabloním nedařilo, a tak děti ze třídy Kuřátek přírodě pomohly. Okrasnou jabloň před školkou ozdobily papírovými jablíčky a ...
Více informací

Sběr žaludů

Podzim je obdobím sběru semen pro potřeby lesního hospodářství. Tento rok je na žaludy chudý, a tak nás  lesníci, s kterými dlouhodobě spolupracujeme, požádali o pomoc při jejich sběru. Do pátrání ...
Více informací

Příroda - nevyčerpatelný zdroj námětů a materiálů ke hře dětí

Krásné, barevné a často drahé hračky jsou pro děti lákavé a samozřejmě po nich touží. Ale zkuste jim dát hromadu kaštanů, klacky, šišky, listí… Nevěřili byste, v co všechno tyto obyčejné věci ...
Více informací

Kouzelné bylinky naší babičky

Bylinky jsou opravdu kouzelné. Dokážou nás zbavit bolesti, uzdravit nemocné, zahojit rány, zahnat smutnou náladu, vyčarovat klidný spánek a sladké sny, ochutit jídlo…O bylinkách a starodávných ...
Více informací

Živá voda

Že je voda základní podmínkou života na Zemi se Motýlci a Včelky dozvěděli při pokusech a hrách s vodou. Zjistili, kde se voda bere, kdo v ní či její bezprostřední blízkosti žije, jak se dostane až ...
Více informací

Podzim u Včelek a Motýlků

Na podzim se příroda proměňuje, barví listí na stromech a keřích, dozrávají podzimní plody, lidé sklízí úrodu na zahradách a polích. 
Včelky a Motýlci vyráželi do přírody či k zahradám ...
Více informací

Už je to tak, přiletěl k nám drak

Přišel čas dračího létání, ale bylo třeba vyčkat na správné počasí. Když bylo konečně krásně a foukal pořádný vítr, vyrazili jsme provětrat naše draky a dračice.
Pouštění draků je skvělá ...
Více informací

Jízda vlakem za papírovým drakem

Děti ze třídy Kuřátek a Oveček přivítaly podzim pouštěním draka na školní zahradě. Protože se dráčkovi utrhl ocásek, byly děti tak hodné, že mu ve školce vyrobily nový. Společně ochutnaly šípkový ...
Více informací

Jak se Mikuláš, čert a anděl dali dohromady

Jana Tůmová z divadélka Sluníčko dětem vyprávěla a zahrála příběh o Mikulášovi, který už co nevidět přijde se svým doprovodem do naší školky. Pohádka nám také objasnila, jak se to vlastně stalo, že ...
Více informací

Máme rádi pohádky

Rádi se na ně koukáme, rádi je posloucháme, ale také si je s chutí zahrajeme. K oblíbeným podzimním patří pohádka O veliké řepě. A protože tu máme opravdu zdatné herce, děti svá pohádková ...
Více informací

Vítání občánků

Opět jsme přivítali nové občánky do života. Program si pro ně a pro jejich rodiny připravilo šest děvčátek - Rybiček se svou učitelkou Martinou Krčmárikovou.

...
Více informací

Bramborový týden

Brambory jsou k jídlu, jsou dobré a zdravé, ale ve školce se z nich stávají i pomůcky ke cvičení, procvičování matematických dovedností, jemné motoriky, k tvořivým činnostem atd.

Více informací

Hravá němčina

Děti v předškolním věku nasávají nové vědomosti neuvěřitelně rychle. To se týká i cizích jazyků , pokud jsou daným podnětům vystavené pravidelně, tak jako v naší mateřské škole. Každý týden se ve ...
Více informací

Kouzelný adventní čas - Mikuláš

Přišla první adventní neděle a na adventních věcích jsme zapálili první svíčku. V tomto čase těšení a očekávání s dětmi hodně tvoříme, zpíváme, seznamujeme se s tradicemi a zvyky spojenými s tímto ...
Více informací

Hurá na pohádky

K Vánocům patří také pohádky. My jsme se za nimi vydali do vzdělávacího institutu ve Slavonicích, kde nám Tomáš Heczko promítl pásmo animovaných pohádek. ...
Více informací

Svátek sv. Lucie

Letošní svátek sv. Lucie – patronky přadlen, švadlen, krejčích, kočích a dalších řemesel vyšel na pátek 13. 12.  My jsme si ve školce připomněli některé lidové zvyky a pověry, které se k tomuto ...
Více informací

Němčina - ukázková hodina pro rodiče

Výuka němčiny hravou formou má ve školce již dlouhou tradici. Hned po roce 1990 začaly první pokusy o hravé osvojování německého jazyka. Později se ředitelka zapojila do tvorby metodiky v rámci ...
Více informací

Kouzelný adventní čas - přípravy na Vánoce

Přípravy na vánoční besídku a nadělování jsou v plném proudu. Děti pracují na výrobě přáníček a drobných dárků pro své nejbližší, třídy jsou vyzdobené a školka voní po perníčkách, které si děti ...
Více informací

Vánoční besídka a zpívání u stromečku na náměstí

Po roce přišly zase Vánoce a s nimi také očekávaná besídka a vánoční nadělování. V tento den nás navštívit starosta města Ing. Hynek Blažek, který si s námi zazpíval koledy a popřál všem dětem i ...
Více informací

Předvánoční setkání v kostele

S žáky a učitelkami prvního stupně ZŠ se setkáváme při různých příležitostech. Patří k nim i předvánoční návštěva kostela Nanebevzetí Panny Marie s vyprávěním o narození Ježíše a významu vánočních ...
Více informací

Královské koledování

Ve školce doznívají Vánoce a my si připomínáme poslední tradice a zvyky, které k tomuto období neodmyslitelně patří. Proto jsme se hned první den po vánočních prázdninách pustili do výroby ...
Více informací

Artistická show v základní škole

Žonglér Milan Ošmera a jeho hosté pobavili školáky a naše předškoláky nejen žonglováním, ale i dalšími artistickými, kouzelnickými a hudebními čísly. Tomuto profesionálnímu artistovi se dostalo ...
Více informací

Dobrodružství skřítka Kuka

Lesní skřítek Kuk se narodil ze ztraceného kukaččího vejce. Vydal se hledat svou rodinu. Cestou poznal mnoho zvířecích kamarádů, kterým vždy ochotně pomohl. Společnými silami pak ...
Více informací

Hosté u našich krmítek

Jedním z témat, které každoročně zařazujeme do našeho programu, je péče o ptáky v zimě.
Společně se učíme poznávat je, jejich způsob života, jak jim pomáhat zimní období přečkat. Na školní ...
Více informací

Zimní radovánky

Sněhových radovánek si letos děti zatím moc neužily, a tak si Rybičky a Žabky uspořádaly zimní olympiádu ve školce. Na programu bylo: bruslení v krabicích, koulovačka papírovými koulemi, jízda na ...
Více informací

Pohádka masopustní

Co by byl masopust bez koblížků. O jednom neposedném nám zahrály pohádku nejstarší děti - Rybičky. Pohádky mají obvykle šťastný konec. S koblížkem to však moc dobře nedopadlo, protože pro svou ...
Více informací

Plaváčci

Druhá skupina dětí začala jezdit do plavecké školy v Jindřichově Hradci. Čtrnáct plaváčků bude v deseti lekcích zdokonalovat svoje pohybové dovednosti.Dopravujeme se společně s žáky základní školy.  ...
Více informací

Valentýnské pohlazení

Svátek svatého Valentýna nepatří zrovna k našim tradičním, ale díky překvapení v podobě perníkových srdcí, které pro děti a zaměstnance upekla paní Jana Machová se svými malými pomocníky, jsme ...
Více informací

Masopustní veselice

Místní senioři už po osmnácté uspořádali masopustní průvod městem. Maškary doprovázela kapela a my jsme mohli vidět ukázku tradičního masopustního veselí. Masopustní veselice patří k posledním ...
Více informací

Karneval

Karnevalové dovádění a zábavné hry s tancem probíhaly ve všech třídách. Děti se na karneval s pomocí rodičů pečlivě připravovaly, a tak i letos byla přehlídka masek velmi pestrá. Této oblíbené ...
Více informací

Na oslavě MDŽ vystoupili se svým programem Motýlci a Včelky

Mezinárodní den žen (MDŽ) se slaví každoročně 8. března. Také ve Slavonicích se slavilo a nedělní odpoledne patřilo slavonickým ženám.
Do programu se zapojily děti z mateřské školy, které se ...
Více informací

Sova královna noci

Většinou témat našeho školního programu provází děti moudrá sova Hedvika, která jim do tříd přináší novinky a zajímavosti z přírody, úkoly, pohádky atd. Proto jsme i letos zařadili vzdělávací ...
Více informací

Jarní úklid a šití roušek

Učitelky i provozní pracovnice se v době uzavření školy pustily do velkého úklidu. Parními čističi a bezpečnými přípravky pečlivě dezinfikují všechny prostory a vybavení. Kromě toho také šijí roušky ...
Více informací

Ve školce je opět rušno

Opatření kvůli koronavirové epidemii se začala v květnu postupně uvolňovat, ale školy a školky vyčkávaly s otevřením na pokyny MŠMT a upřesnění podmínek k organizaci vzdělávání. Po dohodě se ...
Více informací

Slavili jsme svátek dětí

V tento den obvykle vyrážíme na školní zahradu, kde jsou pro děti připraveny hry a kulturní program. Letošní oslavy připravovaly učitelky v rámci jednotlivých skupin, abychom neporušovali nařízená ...
Více informací

Dopravní školička

S blížícími se prázdninami pravidelně zařazujeme téma, které se týká dopravy a bezpečnosti na komunikacích. Ve všech třídách učitelky připravily programy naplněné hravými aktivitami, které dětem ...
Více informací

Loučení s budoucími školáky

Pro 21 dětí z naší MŠ končí jedno krásné období dětství a už zanedlouho je čeká další životní etapa v roli školáků. Připravili jsme pro ně slavnostní loučení s pedagogy a mladšími kamarády. Věříme, ...
Více informací

Ovečky a Kuřátka - závěrečná akce s rodiči

Přiblížil se konec školního roku a s ním spojená třídní rozloučení. Rozlučka nejmladších dětí ze tříd Oveček a Kuřátek se konala v krásném prostředí areálu střelnice. Se svými učitelkami se sešli ...
Více informací
Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign