logotyp
Login

Takový byl rok 2020 – 2021

ŠKOLNÍ ROK 2020-2021 / Ve vedení školy i v pedagogickém sboru dochází ke změnám

ŠKOLNÍ ROK 2020-2021 / Ve vedení školy i v pedagogickém sboru dochází ke změnám
Od 1.9. 2020 převzala funkci ředitelky školy Mgr. Marcela Špringerová. Bývalé ředitelce Mgr. Vítězslavě Benešové bych chtěla poděkovat za její dlouholetou pedagogickou práci a řízení školy.  
Kromě změn ve vedení došlo k dalším personálním změnám. Do naší školy nastoupily tři nové učitelky, pracovní pozici školnice zastává od září Markéta Přibylová.
Přeji všem zaměstnancům v novém školním roce hodně sil, elánu, radosti a uspokojení z práce. Věřím, že koncepce školy pro další období bude naplněna a přinese škole mnoho dobrého pro její další rozvoj. MN

Přípravy na nový školní rok

O letních prázdninách jsme v mateřské škole opravili podlahy ve dvou dětských šatnách, položilo se nové linoleum a šatny se vymalovaly. Na školní zahradě jsme doplnili a opravili herní prvky pro ...
Více informací

Vzdělávání s nezbytnými opatřeními

Zvýšená hygienická a bezpečnostní opatření kvůli covidové pandemii přetrvávají. I přesto zahájila první skupina předškolních dětí předplavecký výcvik v Jindřichově Hradci.
Všechny třídy jsou ...
Více informací

Korálky poznání

Nový školní rok se pomalu rozjíždí a děti začínají plnit úkoly, které jim posílá naše kamarádka sova Hedvika. Získávají za ně v průběhu celého školního roku korálky, které představují jednotlivá ...
Více informací

Se Sokolem do života

Naše mateřská škola se zapojila do projektu s názvem Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Projekt organizuje Česká obec sokolská, je pod záštitou MŠMT a Svazu měst ...
Více informací

Děti potřebují být venku

Babí léto nás láká ven a my si užíváme teplé slunečné počasí na hřišti, v přírodě i na školní zahradě. Tam se učíme, sportujeme, hrajeme si. Venku se nikdy nenudíme. ...
Více informací

Podzim v naší škole

V podzimních tématech realizujeme činnosti, v kterých se děti seznamují s ovocem, zeleninou, stromy, plody a barevným listím, se změnami počasí, přírodními jevy, s účinky voňavých bylinek atd.
Více informací

Vzdělávání v období nouzového stavu

S ohledem na mimořádnou situaci v České republice vláda provádí různá opatření i v oblasti školství. Mateřské školy můžou prozatím fungovat v běžné režimu, samozřejmě za současného dodržování ...
Více informací

O bylinkách s bylinkovou babičkou

Do naší školky za dětmi každoročně přicházejí bylinkové babičky. Povídáme si s nimi o známých bylinkách, kde je můžeme najít, o jejich možném využití proti nejrůznějším nemocem, v kuchyni nebo ...
Více informací

Den se starými řemesly - I

V říjnu jsme prvním divadelním představením zahájili celoroční projekt „Den se starými řemesly“. Do svých třídních vzdělávacích programů jej zařadily učitelky ve třídách Včelky a Motýlci. Autorkou ...
Více informací

Ekologický slabikář

Vzdělávací program pro děti pojednával o nás, o vodě, o odpadu, o vesmíru, naší planetě, o dobré mysli, o lásce k přírodě a všemu živému a dalších veledůležitých věcech.Společně s Ivanem Urbánkem ...
Více informací

Projektový den ve škole: Kouzelné bylinky

Ke Včelkám a Motýlkům si letos bylinková babička přizvala na pomoc odborníka. S výkladem o bylinkách za dětmi přišla Jana Bochníčková, která se věnuje přírodním zahradám, pěstování bylinek a výrobě ...
Více informací

Ježibaba Ježule mocná kouzla čaruje

Ježule dokáže čarovat, ale také léčit nejrůznější neduhy pomocí bylinek. Je však důležité, aby ten, kdo je chce používat, dobře bylinky znal. Připravila si pro děti zkoušku jejich vědomostí, ...
Více informací

Kaštany a žaludy

Naše škola už dlouho spolupracuje s pracovníky LČR – lesní správy v Českém Rudolci. Také letos jsme vyzvali rodiny dětí ke sběru žaludů a kaštanů, které lesníci použijí pro výsev a k přikrmování ...
Více informací

Halloween

Poslední říjnový týden byl ve znamení strašidel. Halloween se sice slaví v anglicky mluvícíh zemích, ale děti se rády do kostýmů převlékají a zábavu, kterou přináší Halloween si parádně užily. Celý ...
Více informací

Podzim u Oveček a Kuřátek

Nastal podzim. Příroda změnila svůj kabát a všude kolem nás je plno barev. U Oveček i Kuřátek jsme využili podzimních plodů k různým hrám i tvoření. Děti ze třídy oveček si ve třídě vyrobily z hlíny ...
Více informací

Den se starými řemesly - II

V druhém kulturně-vzdělávacím představení s názvem „Od obilí ke koláči“ se děti dozvěděly o tom, co všechno je třeba udělat, abychom si mohli pochutnat na koláčích a jiném pečivu.V průběhu pohádky ...
Více informací

Němčina hrou v projektu EduSTEM

Od letošního roku je v mateřských školách opět podporována výuka německého jazyka, letos však s trochu jiným obsahem. Vedle již oblíbených her, navazující na hry, které děti běžně hrají ve svém ...
Více informací

Trochu jiná pohádka O veliké řepě

Pohádky posloucháme, vyprávíme, ale také je hrajeme. Nejstarší děti se svými učitelkami připravily pro své kamarády krátké pohádkové představení plné říkanek a písniček.Dědeček zasadil na poli řepu, ...
Více informací

Než přijde Mikuláš

Celou naší školkou znějí básničky a písničky, které se děti pilně učí, aby je předvedly Mikuláši a jeho doprovodu, až v pátek 4.12. navštíví naši školku. Hrajeme čertovské a andělské hry, poznáváme ...
Více informací

Peklo, peklo, peklíčko, je tu teplo, teplíčko

Ve třídě Včeliček si děti vyrobily rohaté čelenky, kterými se proměnily na malé nezbedné čerty. Společně jsme si postavili pekelnou školu. Cesta do ní nebyla právě jednoduchá. Malí čertíci museli ...
Více informací

Andělská školka

Do školky zavítali malí andělé. Andělé jsou velmi důležití a určitě nějaké potkáváme každý den. V naší andělské školce si malí andělé hráli stejně jako všechny děti. Cvičili, zpívali, hráli hry, ...
Více informací

Přišel k nám Mikuláš

Přišel k nám Mikuláš (V. Benešová) a s ním také anděl (G. Vaňková) a čert (K. Plicková). Děti se na vzácnou návštěvu samozřejmě těšily, ale objevily se také obavy a sem tam i nějaká ta slzička. ...
Více informací

Pečeme vánoční perníčky

Naše školka už zase voní jako perníková chaloupka. A to znamená, že Vánoce jsou za dveřmi.
Děti s nadšením vykrajovaly nejrůznější tvary vánočních perníčků. Co si napekly, to si také nazdobily ...
Více informací

Vánoční příběh

Lála a Máša zapomněly na Vánoce. Když si Lála uvědomila, že je Štědrý den, měly s Mášou co dělat, aby stihly všechno připravit. Naštěstí jim pomohly děti…Divadélko v podání našich učitelek Kristýny ...
Více informací

Cvičíme se Sokolem

Dostatek pohybu je pro některé děti přirozenou součástí dne, většině však chybí. Ve školce cvičíme každý den. Učitelky pravidelně zařazují pohybové aktivity a cvičení s pomůckami i bez nich. Hry a ...
Více informací

Vánoční nadílka pro ptáky a zvěř

V době předvánočních příprav nezapomínáme ani na zvířátka v přírodě. Nejstarší děti dovezly na stezku kaštany pro zvěř, kluci „žabáci“ tam před vánočními svátky připravili zvířátkům stromeček s ...
Více informací

Recitujeme Ježíškovi

Každoročně se scházíme se svými rodinami a veřejností na slavonickém náměstí u vánočního stromu, abychom si společně zazpívali koledy a naladili se tak na vánoční svátky. Také tuto, dá se říct už ...
Více informací

Vánoční nadílka

Ve všech třídách jsme zpěvem koled oslavili narození Ježíška. Děti byly obdarovány krásnými hračkami, pomůckami, pohádkovými knihami... Dárky dětem udělaly velkou radost, nám zase udělaly radost ...
Více informací

Tři králové

První týden v roce se věnujeme tématu Tří králů a jejich putování do Betléma. Děti prostřednictvím různých činností získávají povědomí o tříkrálové legendě a lidových tradicích.Na svátek Tří králů ...
Více informací

Konečně sníh!

Roztrhla se peřina, sněžit venku začíná. V zimě mrzne, padá sníh, hrajeme si v závějích…
Na pořádnou zimu a sníh se těšili snad už všichni. Ale nejvíce si sněhovou nadílku užívají děti. Do ...
Více informací

Stopy zimního života

V tomto ročním období naplňujeme cíle dalších tří korálků z metodiky Korálky poznání: Stopy zimního života, Sovy a dravci, Pod sněhovou peřinou.
V jednotlivých třídách učitelky  přizpůsobují ...
Více informací

Zimní čarování

Kluci Žabáci objevovali při hrách a v jednoduchých pokusech, jakou podobu může mít voda, jaké jsou její vlastnosti, co je to sníh a led, jaký je, když mrzne a když je obleva. Ve třídě jsme si pak ...
Více informací

Z pohádky do pohádky - Ovečky

Každé malé dítě má rádo pohádky. A jak by taky ne, vždyť v pohádkách vždy vyhraje dobro nad zlem. Děti se seznámily s pěti klasickými pohádkami, které jim vypravují maminky před spaním.Budulínkovi ...
Více informací

Pod sněhovou peřinou

Co je sníh a jaký má význam pro rostliny? Co se děje pod sněhovou peřinou?Co je led a rampouch? Jak vznikají? A co se s nimi stane, když je přineseme do školky, kde je tepleji než venku? A naopak, ...
Více informací

Padá vločka za vločkou

Napadl sníh. Nebe se nejdříve zatáhlo a z mraků se začaly sypat vločky jedna za druhou. Vločky nejsou nikdy stejné, mají velké množství krásných tvarů. Děti si vyrobily svoje vločky ze starých cd ...
Více informací

Hosté u našich krmítek

Děti ze třídy Rybičky zaměřily svou pozornost a rozvíjely své znalosti v oblasti “ptáci v zimě”. Hravou formou jsme děti podněcovaly k vlastnímu zájmu o přírodu, především péči o ptáčky. Nejvíce ...
Více informací

Masopust a přípravy na karneval

Masopust je doba od Tří králů do Popeleční středy před Velikonocemi. Nejveselejší jsou poslední dny masopustu, spojené s radovánkami a hodováním. I děti ze třídy Včelky a Motýlci netrpělivě ...
Více informací

Karneval

Masopust je obdobím klidu před příchodem jarních prací. To ovšem neplatí pro mateřskou školu. Na masopustní karneval se děti chystaly celý týden.  Seznamovaly se s českými zvyky a tradicemi, ...
Více informací

O Koblížkovi

Motýlci zahráli svým mladším kamarádům Včelkám pohádku „O Koblížkovi“. Do pohádky se aktivně zapojily všechny děti hraním na nástroje a zpíváním veselé písničky s Koblížkem.Po pohádce děti měly ...
Více informací

Jak se smaží koblížky

V jedné malé chaloupce, na kraji lesa, žil dědeček a babička. Jednou ráno dostal dědeček chuť na koblížek. A tak šel za babičkou a poprosil ji: „Babičko, prosím tě, usmaž mi dnes k snídani ...
Více informací

Ten dělá to a ten zas tohle

Každý má své povolání, práci čili zaměstnání. Většina dospělých chodí do práce, tak jako děti do školy a do školky.Ve třídě Oveček se děti seznámily s různými druhy povolání dospělých. Vyrobili jsme ...
Více informací

Stavitelé - Žabky

Děti používají k tvorbě svých staveb různé druhy stavebního materiálu. Hra na svitele jim umožňuje přirozeně rozvíjet prostorovou představivost, motorické funkce, komunikativní dovednosti ve snaze ...
Více informací

Sovy a dravci

Sova Hedvika tentokrát přiletěla k Motýlkům a Včelkám s úkoly o dravcích a sovách k získání dalšího korálku poznání.Děti podle obrazového materiálu, poslechu zvukových nahrávek a sledováním na PC ...
Více informací

Poděkování rodičům za spolupráci

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR přijala na konci února krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole. Všechny ...
Více informací

Překvapení od velikonočního zajíčka - Ovečky

Vzhledem k pandemické situaci se nemůžeme sejít ve školce a užít si společně každoroční velikonoční tvoření. Proto jsme se rozhodly, že nejmladší děti z naší třídy Oveček na Zelený čtvrtek před ...
Více informací

Veselé Velikonoce

Velikonoce jsou jarní svátky, které si užívají děti i dospělí. Ale i letos jsme je museli strávit jen v úzkém kruhu své rodiny. 
Před Velikonocemi v naší školce obvykle probíhají velké ...
Více informací

Den Země

Den Země, která je domovem nás všech,  je každoroční celosvětovou událostí organizovanou 22. dubna. Je zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. V mnoha aktivitách si připomínáme, ...
Více informací

Ptačí hnízda

V pátek 23. dubna jsme se s dětmi vypravili na výpravu do přírody. Zahráli jsme si na ptáčky, z přírodnin jsme postavili velké ptačí hnízdo. Děti činnost velmi zaujala, nadšeně pomáhaly s jeho ...
Více informací

Kouzla a čáry Malé čarodějnice a čarodějky Agáty - Rybičky

Noc z 30.4. na 1.5. je u nás spojena s pálením čarodějnic. Čarodějnice je symbolem zla a nečistých sil.
Společně s dětmi jsme se naučili létat na koštěti, nastartovat koště pomocí ...
Více informací

Kouzelná školka

Poslední dubnový týden ve školce se nesl ve znamení čar a kouzel. Děti vyráběly čarodějnice a vymýšlely pro ně jména, učily se zaklínadla, správnému zacházení s kouzelnickou hůlkou a ...
Více informací

Překvapení pro maminky - Ovečky

Naše třída Ovečky je stále uzavřena. Proto i tentokrát jsme naše nejmladší děti z naší třídy navštívily osobně. Do schránek jsme jim opět nadělily malé překvapení - přání a malý dárek ke Dni ...
Více informací

Moje rodina - Ovečky

V neděli 9. května jsme oslavili Den matek, a proto nás tento týden při návratu dětí zpátky do školky čekalo navazující téma Moje rodina. Cílem tématu bylo posilovat citový vztah dítěte k rodině. ...
Více informací

Život v trávě - Ovečky

Venku teď můžeme pozorovat kouzelný život v trávě. A tak nás čekalo další zajímavé téma ve třídě u Oveček. Příroda se nám vybarvuje do zelena a pupeny se začínají měnit v květy. Ovocné stromy ...
Více informací

Co nového na dvorku

Všechno živé se raduje z jarního sluníčka, mnoho zvířat přivádí na svět mláďata. Mezi nimi i domácí a hospodářská zvířata žijící v blízkosti lidí. Která to jsou, jak se nazývají a jak se nazývají ...
Více informací

Dveře do pohádky - Ovečky, Kuřátka

Než jsme z nařízení vlády  kvůli pandemii uzavřeli školku,  zúčastnili jsme se soutěže na stránkách Facebooku ve skupině "Dveře do pohádky". Soutěž spočívala ve vytvoření dortíčků nebo zmrzlinek ...
Více informací

Se Sokolem do života

„Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.“ Celoroční projekt pro předškolní děti, ve kterém pomocí pohybových dovedností a rozvíjení poznání objevujeme svět.Motivací ...
Více informací

Cesta za pokladem - Včelky a Motýlci

Na konci týdne oslav Mezinárodního dne dětí čekala na Včelky a Motýlky cesta za pokladem. Brzy po svačince jsme se vydali na naučnou stezku mateřské školy, kde děti hledaly a plnily úkoly s přírodní ...
Více informací

MDD

Ve všech třídách probíhaly celý týden programy, které připravily dětem jejich učitelky. Byly to sportovní aktivity, výšlapy do přírody s plněním úkolů, pohádkové hry a tvoření, diskotéky. ...
Více informací

Autorské čtení

Na své cestě po jižních Čechách navštívil město Slavonice a naši mateřskou školu Ing. Bohumír Procházka z Jičína. Dětem povyprávěl své autorské pohádky: Život s hrdličkami, Jak se Ema ztratila a Jak ...
Více informací

Sovy a dravci

Sova Hedvika nás provází celým školním rokem. Přináší dětem do tříd dopisy. Jsou v nich pohádky, vzkazy od kamarádů zvířátek, zajímavosti z přírody, hry a také úkoly. Jejich ...
Více informací

Výlet do ZOO

Nejmladší děti z naší MŠ a Včelky vyrazily na výlet. Vydaly se do zoologické zahrady Na Hrádečku poznávat cizokrajná zvířata. Se svými učitelkami prozkoumaly výběhy a příbytky zvířátek, samozřejmě z ...
Více informací

Zahrada u řeky

Kde se narodila skřítčí holčička Lískulka, jaké další stromy a keře můžeme vidět v naší přírodě a v zahradách, jak strom a keř vypadá a jaký je mezi nimi rozdíl a mnoho dalšího jsme se dozvěděli v ...
Více informací

Život včel

Spoustu zajímavých informací o včelách, jejich životě a významu pro celou naši planetu jsme se dozvěděli ve vzdělávacím programu, který pro děti společně připravili učitelky a místní včelař Filip ...
Více informací

Těšíme se na prázdniny / Malý zdravotník

Poslední dny ve školce bývají naplněné těšením se na prázdniny. Předávají se obrázky, pracovní listy, odměny a dárečky. Více času se tráví v přírodě, na hřišti a na výletech. Než se děti rozejdou na ...
Více informací

Domácí ZOO na Bejčkově mlýně - Žabky, Rybičky

Žabky a Rybičky na konci školního roku navštívily domácí zoologickou zahradu na Bejčkově mlýně.
Informace o zvířátkách jsme se dozvěděli z tabulí u jednotlivých voliér a výběhů, které ...
Více informací

Bezpečně na cestách

Motýlci a Včelky se vypravili na dopravní hřiště na okraji Slavonic. Programu na hřišti předcházel motivační tanec „Kola autobusu se točí dál“. Na dopravním hřišti se děti rozdělily do dvou skupin – ...
Více informací

Cesta pohádkovým lesem

Vytrvalost Žabky a Rybičky trénovaly při výšlapu do pohádkového lesa. Aby se v lese neztratily, dostaly turistickou mapu s vyznačenými stanovišti. Nejdříve děti musely najít klíč k jeho odemknutí, ...
Více informací

Loučení s budoucími školáky

Poslední den ve školním roce patří hlavně budoucím školákům. Přejeme jim mnoho úspěchů ve škole a krásné vzpomínky na léta strávená v mateřské škole. Čas prožitý ve školce jim bude připomínat také ...
Více informací
Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign