logotyp
Login

Takový byl rok 2022 – 2023

Děti pomáhaly při úpravách školního hřiště

O prázdninách v naší školce opět probíhaly větší opravy a rekonstrukce některých prostor. Ve třetím oddělení byla dostavěna příčka mezi třídami, v šatně druhého oddělení byla provedena výměna lina. ...

Sportovní dopoledne s TJ Slavonice

Poslední prázdninový čtvrtek vyrazily nejstarší děti na fotbalové hřiště, kde si pro nás pan Jakub Kosta s malými fotbalisty připravili zábavné sportovní dopoledne. Děti si mohly pod vedením ...

ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

ŠKOLNÍ ROK 2022-2023
Školka naplno ožila ve čtvrtek 1.9. Ze všech tříd se opět ozývají dětské hlásky, smích, ale občas i pláč. Vzpomínky na prázdniny jsou stále živé a v novém školním roce se ještě rozkoukáváme. Nově nastoupeným dětem pomáháme zvládnout smutek po rodičích, starší děti se sžívají v nových třídních kolektivech. Přivítali jsme novou učitelku.

Vítáme vás u Kuřátek

Máme už polovinu září a ve třídě Kuřátek se dělo spoustu věcí. Děti se učily poznávat  svoje značky, stavěly si domky a objevovaly nové hračky. Společně jsem hledali cestu do školky a projeli se ...

Korálky poznání - Živá voda - Včelky, Motýlci

Poznáváme přírodu kolem nás v jednotlivých ročních obdobích. Na cestě za poznáním nás bude po celý školní rok provázet moudrá sova Hedvika. Tentokrát přinesla pro děti úkoly na téma Živá voda.Hravou ...

Korálky poznání - Živá voda - Rybičky, Žabky

Voda je domovem pro různé druhy živočichů a rostlin, k životu ji potřebují všichni obyvatelé naší planety. Máme z ní prospěch – používáme ji v domácnosti, při výrobě nejrůznějších věcí, k dopravě, ...

Školka vzhůru nohama aneb na návštěvě u netopýrů

Neobvyklá návštěva přijela za dětmi z Třeboně ze záchranné stanice pro handicapované a poraněné volně žijící živočichy. Byly to dvě netopýří holky Růžena a Ocásek, představit nám je přijela jejich ...

Podzim v zahradách - Včelky

Podzim nabízí spoustu námětů k poznávání, hraní, tvořivým, pracovním a sportovním činnostem, k pozorování a bádání. Téma je dětem blízké, děti o něm mnohé vědí. Učí se tak v přirozených ...

Záchranná stanice Telč

Navštívili jsme maličkou záchrannou stanici v Telči. Její hlavní činností je zajištění péče o nalezená poraněná zvířata ve snaze umožnit jim návrat do volné přírody. Pro některá se však stanice ...

Podzimní čas u Oveček

Jen co jsme se ve školce trošku rozkoukali, seznámili se s kamarády, třídními pravidly, začaly s námi paní učitelky tvořit. Abychom věděli, do jaké třídy chodíme, vytvořili jsme ovečku, jejíž vlna ...

Voňavá tajemství bylinkové babičky

Podzim je pestrý, barevný, voňavý a aktivity s dětmi se v tomto období nabízejí téměř samy. Naše malá bylinková zahrádka je plná voňavých bylinek. My si je prohlížíme, čicháme k nim, ochutnáváme je ...

Na září těšili se sadaři - sklizeň u Motýlků

Motivační příběh „U dědy a babičky“ nás přenesl do sadu, kde si děti prakticky vyzkoušely česání ovoce. Zjistili jsme, co si na takové česání ovoce vzít. Hřeben nebo kovový česač s dřevěnou ...

Projektový den: Cesta vlny

Jak se ze surové vlny ostříhané z oveček stane vlna, ze které např. upleteme svetr, to jsme si zkusili s lektorkou Lucií Černickou. Cílem projektu bylo získat základní povědomí o tom, kolik lidské ...

Podzim u Oveček

Barevný podzim:
Začal podzim a všude kolem nás je plno barev a podzimních plodů. S plody jsme si pohráli a naplnili jsme si podzimní deštník. Určovali jsme tvary, které byly na houbičkách a ty ...

Podzimní tvoření u Oveček - rodiče s dětmi

Dětem a rodičům jsme dali za úkol vyrobit z nabízené okrasné dýně jakýkoliv výrobek. Vše jsme nechali na jejich společné fantazii a těšili jsme se, co nám děti donesou. Z jejich výrobků jsme byli ...

Voňavá tajemství

Podzim nabízí nevyčerpatelné množství inspirací a námětů pro činnosti s dětmi. Kromě kouzelných proměn a darů přírody však s podzimem přicházejí i různá respirační onemocnění. K Rybičkám a Žabkám ...

Zdravý pohyb nejen zdraví pomáhá

Už pátým rokem se zaměstnanci firmy THK Dačice zapojují do projektu „Zdravý pohyb nejen zdraví pomáhá“. Smyslem je podporovat zdravý pohyb zaměstnanců a zároveň pomáhat i organizacím v regionu, ve ...

Kuřátka a podzim na polích

Podzim se halí do barevného listí, na poli jezdí traktory a také děti ze třídy Kuřátek měly spoustu práce. Vyorávaly brambory, s pasáčky je na poli u ohýnku upekli a pochutnali si na nich. Házely ...

První, druhý, třetí, vzhůru draci letí

S podzimem přichází i oblíbená dračí sezóna. Slunečné a větrné počasí nám přálo a my jsme s dětmi vyrazili ven, abychom si užili tuhle podzimní zábavu. Vyrobit papírového draka, aby létal, to je ...

Výlet do vesmíru

V rámci projektu EduSTEM navštívily děti Planetárium a hvězdárnu v Jindřichově Hradci. Program, který zahrnoval pohled na (umělou) noční oblohu, promítání dětského animovaného filmu, mluvené slovo ...

O veliké řepě

Pohádka O veliké řepě patří k nejznámějším a nejoblíbenějším pohádkám pro nejmenší. Děti si ji snadno zapamatují a rádi si ji zahrají s maňásky, prstovými loutkami či v kostýmech. Po pečlivém ...

Svatý Martin jede a zimu nám veze

Podzim se pomalu chýlí ke konci. Nasvědčují tomu i projevy zatím ještě podzimní přírody a také příchod svátku svatého Martina.
11. listopadu přijíždí svatý Martin na bílém koni, říká se ve ...

Vyletěl si pyšný drak - Kuřátka

Oblíbenou činností dětí na podzim je pouštění draka. Na to jsme nemohli zapomenout. Děti si vyrobily draka, přitom si procvičily barvy a seznámily se s geometrickými tvary. Létali jsme s drakem a ...

Cvičíme se Sokolem a se zvířátky - Kuřátka

Chmurné podzimní počasí vybízí ke zdokonalování fyzické zdatnosti. K tomu nám pomáhá zapojení se do projektu Se Sokolem do života. Hravou formou se děti učí se zvířátky házet míčem, zdolávat výšky, ...

Školáci a předškoláci

Jedním z důležitých úkolů mateřské školy je připravit děti na vstup do první třídy základní školy a zabezpečit jim úspěšný přechod z jedné školy do druhé. Spolupráce mezi školami je tedy pro děti ...

Zdravé zoubky

V naší puse někdy žije prapodivná bakterie. Kouše, chroustá, přitom křičí, že nám všechny zuby zničí…Jak na prapodivnou bakterii, aby nám neničila zoubky? Jak o ně správně pečovat? To se děti ...

Česko-rakouské setkání v naší škole

V rámci projektu EDUSTEM přijely do naší MŠ dne 23.11. děti z partnerské školy v Litschau. Děti z obou škol měly možnost pod vedením lektorky Anny Poledňákové prožít tři badatelské aktivity. Pak ...

Bramborový týden

V rámci podzimních témat zařazujeme oblíbené „bramborohraní“. S bramborami jsme cvičili, procvičili počítání a jednoduché matematické úlohy, třídili jsme je podle velikosti. Brambory se proměnily na ...

Předvánoční dílnička u Oveček a Kuřátek

Na malém vánočním posezení se sešly děti ze třídy Oveček a Kuřátek se svými rodiči a prarodiči. Společně si vytvořili vánoční dekorace, přání a sněhuláka.
Posezení bylo zpříjemněno ...

Sv. Martin - Ovečky

11.11. je den, kdy v kalendáři mají svátek všichni Martinové. V tomto týdnu s dětmi prožíváme legendu o sv. Martinovi. Děti si vyzkoušely tradice s ním spojené - svatomartinské rohlíčky, výrobu ...

Život v lese - Ovečky

S příchodem zimy se lidé i všichni živočichové musí přizpůsobit novým podmínkám. S dětmi jsme poznávali základní druhy lesních zvířat. Empaticky vnímáme, jak těžký je život zvířat v lese s ...

Zima, zima, samá rýma - Ovečky

S přicházejícím zimním počasím nastává i období nemocí. S dětmi jsme si bacily nakreslili, pověděli jsme si, jak jsou pro naše tělo důležité vitamíny a naučili jsme se pořádně mýt ruce mýdlem.      ...

Předvánoční čas u Oveček

Protože nastal adventní čas, vyzdobili jsme si vánočně třídy. Abychom si zkrátili čekání na Mikuláše, čerta a anděla, tak jsme si tyto bytosti vyrobili. Adventní období provází třpyt a lesk, proto ...

Mikulášské nadělování

Přišel očekávaný svátek Mikuláše. Naši školku letos navštívil Mikuláš s andělem a dvěma čerty, za vzorný přednes básní dostaly děti malou pozornost. Děkujeme R. Kudrnové, V. Benešové, P. Černému a ...

Německé hry a návštěva z řad rodinných příslušníků

V rámci projektu EduSTEM probíhaly v naší MŠ už několik let aktivity, které měly dětem hravou formou přiblížit některé základní přírodní jevy a zákonitosti a současně je seznamovat s jazykem našich ...

Slyšte, slyšte aneb co se stalo v Betlémě

Příběh o narození Ježíška nám vyprávěl a společně s dětmi zahrál Anděl (brněnský herec, muzikant a speciální pedagog Ivan Urbánek), který provázel Marii a Josefa na cestě do města Betléma. Tam se ...

Předvánoční setkání ve slavonickém farním kostele

Jako každý rok jsme i letos, po covidové pauze, přijali pozvání faráře zdejší farnosti br. o. Karla Janů k návštěvě farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Tam jsme se sešli s panem farářem a ...

Adventní čas u Kuřátek

Předvánoční čas byl u Kuřátek plný příprav a těšení se na Vánoce. S čerty jsme vařili guláš a tancovali čertí tanec. Vyráběli jsme ozdoby na stromek a domek. Užívali si sněhových radovánek a ...

Vánoce v naší školce

V předvánočním čase jdou vzdělávací plány tak trochu stranou. Velké těšení vnáší do běžných činností neklid, ale zároveň radost a nadšení. Ve všech třídách je slyšet koledy, učitelky s dětmi ...

Zpívání u vánočního stromu

Už několik let se v tomto předvánočním čase scházíme s rodinami a veřejností u vánočního stromu na slavonickém náměstí, abychom si společně zazpívali koledy. Setkání u stromečku začínalo opět ...

Čas tříkrálový

Vánoční prázdniny utekly jako voda. Začínaly v pátek 23. prosince, ve školce jsme se opět sešli v úterý 3. ledna 2023.První dny v novém roce se ještě vzpomínalo na Vánoce, ale zanedlouho už všechny ...

Na Tři krále o krok dále...

I ve třídě Oveček jsme se těšili na příchod Tří králů. Abychom si zkrátili čas, vyrobily si děti tříkrálovou korunu. S korunou na hlavě si vyzkoušely náročnou cestu králů plnou překážek, a také ...

Týden se zimní královnou

Venku sice sníh není, ale u Kuřátek jako by byl. Děti kouzlily na okna ledové květy a jiné obrazce.  Cvičily se sněhovou vločkou a zimní královnu požádaly o zamrzlou plochu, na které zkoušely ...

Zima, zima, oblékání to je prima

V tomto týdnu jsme si s dětmi povídali o zimním oblečení. Připomněli jsme si, jaké změny nám zima přináší, jak jí poznáme, její znaky a jak moc se liší od léta. Řekli jsme si, jak rozdílné jsou ...

Škola nanečisto

Přestup ze známého prostředí mateřské školy do školy základní je pro dítě velice náročným obdobím. Adaptace na nové školní prostředí trvá obvykle i několik týdnů. Aby proběhla co nejrychleji, je ...

Z pohádky do pohádky

Byla jednou jedna......Těmito slovy začíná snad každá pohádka. Byli jsme na návštěvě u Červené Karkulky, pro kterou jsme vyrobili košíček a ochutnali jsme bábovku. Společně jsme všechny postavy ...

Ovečky si hrají s Kvídem

Vzdělávací hry Kvído od Albi pomáhají dětem od 3 do 8 let rozvíjet paměť, koncentraci, slovní zásobu i logiku. Jsou pečlivě připravovány s odborníky - dětskými psychology, speciálními pedagogy a ...

Byla jednou jedna sova...

Sovy nás provázejí vzděláváním v naší MŠ po celý rok. Nosí dětem do tříd dopisy se vzkazy, úkoly, pohádkami a zajímavostmi z přírody. Proto se jedno z témat v našem školním programu věnuje právě ...

Masopust

Období Masopustu začíná po svátku Tří králů a vrcholí týden před Popeleční středou. V tomto týdnu se děti seznamovaly s lidovými tradicemi a zvyky, které k období masopustu neodmyslitelně patří: ...

Ptáci v zimě - Ovečky

Zimní období připomíná dětem pozorování přírody. Uvědomujeme si, že lesní zvěř i ptáci v zimě trpí hladem a my jim můžeme pomoct.  Zejména ptáčkům, kterým vyrobíme krmítka a sypeme jim správnou ...

Hosté u našich krmítek

V naší školní zahradě je umístěno několik krmítek, na která je dobře vidět z oken tříd. Děti tak můžou pozorovat zimní strávníky, kteří je navštěvují. Téma „Hosté u našich krmítek“ je dětem velmi ...

Z pohádky do pohádky - Kuřátka

Do třídy Kuřátek zavítaly pohádky.  Děti Budulínkovi vařily hrášek, s babičkou a dědou zpívaly písničku: „Fidli, fidli na housličky…“ a šly hledat Budulínka. Jeníčkovi a Mařence pomohly sbírat ...

Stopy ve sněhové peřině - Kuřátka

Během týdne s tématem Stopy ve sněhové peřině se děti učily poznávat zvířata a jejich stopy. Na plochu kartonu razítky vytvořily stopy ke krmelci. Hledaly dvě stejné stopy a přiřazovaly stíny k ...

Ten dělá to a ten zas tohle - Ovečky

Každý má své povolání, práci čili zaměstnání... Během dvou týdnů jsme ve třídě Oveček nakoukli pod pokličku „dospěláckého” světa. Děti si zahrály na pana doktora, poslechly si své srdíčko ...

Plavání

Letos jsme nabídli rodičům pro jejich děti kurz plavání v plavecké škole v Jindřichově Hradci, tentokrát opět v plném rozsahu 10 lekcí. V předchozích třech letech byla výuka omezena nebo zrušena ...

Bubenická školička palička

Bubnovali jsme v menších skupinách pod vedením lektorů J. Vozáryho a P. Šeredové. Co přináší skupinové bubnování? Hravou a zábavnou formou rozvijí rytmus, motoriku celého těla, podporuje ...

Vystoupení dětí na oslavě MDŽ

Děti ze třídy Včelek a Motýlků své herecké i taneční nadání předvedly na oslavě MDŽ. Svým pohádkovým představením plným písniček a tance pobavily hlavně slavonické ženy a členy svých rodin.
...

Sněhurka a sedm trpaslíků

Rybičky zahrály pro slavonické seniory a kamarádům ve školce divadelní pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků. Malí herci se při svých vystoupeních v krásných kostýmech učí mimo jiné dělat radost druhým, ...

Večerníčky nedáme, rádi si je zpíváme

Učitelé hudby L. Drahotský a M. Smékalová za dětmi do naší školky jezdívají už několik let. Ve svém hudebně vzdělávacím programu nám opět představili různé tradiční i méně známé hudební nástroje. ...

Kamarád knížka

Důvodů, proč dětem číst a vést je k lásce ke knížkám je mnoho. Kniha se stává prostředkem k poznávání světa i sebe sama, nutí děti k zamyšlení, rozvíjí jejich slovní zásobu, fantazii... ...

Dobrý start do základní školy

Mateřská škola s podporou šablon I - OP JAK (Operační program Jan Amos Komenský).

Odborně zaměřeného tematického a komunitního setkání v MŠ se zúčastnili: učitelka ZŠ Mgr. Vendulka ...

Vítání občánků

Pět dětí ze třídy Rybiček vítalo nové slavonické občánky. Připravily si pro ně krátké vystoupení, které bylo, jak jinak, hlavně o dětech a jejich rodičích.
...

Velikonoce v naší MŠ

Velikonoce jsou oblíbeným svátkem, vnímáme je jako vítání jara a oslavu nového života. Ve všech třídách jsme se seznamovali s velikonočními symboly, tradicemi a zvyky, vytvářeli jarní dekorace, ...

Kouzlo jara

V zemi malé semínko, spinká jenom malinko. Když sluníčko zasvítí, začne pěkně klíčiti...Jak semínka klíčí, jak se jim daří v hlíně a jestli to jde i bez ní, si vyzkoušely Včelky a Motýlci. Hlínou ...

Divadlo Gustav - Kašpárek v dračí jeskyni

Jak souvisí ukradený rybník se starým rezavým hrncem? To nám objasnil Martin Jurajda v loutkové pohádce o Kašpárkovi, který s pomocí prince Ruprta a vodníka Vodomila vysvobodil princeznu Doubravku ...

Den Země

Jaro je tu a s ním i Den Země. V tomto období si s dětmi připomínáme, jak je důležité dobře se o naši planetu starat. Zaměřili jsme se zejména na přírodu, její ochranu a dopady lidského chování na ...

Sférické kino - Podmořský svět

Edukační film o záchraně korálového útesu vtáhnul děti přímo do děje a velmi efektivně jim zprostředkoval jeho vzdělávací obsah. Promítání příběhu v nafukovací kopuli nám umožnilo prožít nevšední ...

Ukliďme Česko!

Na konci dubna jsme se vydali uklidit kousek přírody za našim městem. Uklízeli jsme odpadky na naučné přírodovědné stezce, kterou před 15 lety zmapovali a vyznačili společně s odborníky učitelky ...

Škola čar a kouzel

Na konci dubna se naše školka proměnila na čarodějnickou školku čar a kouzel. Děti „létaly“ na košťatech, vařily kouzelné lektvary, učily se čarovná zaříkávadla, vyráběly kouzelnické hůlky, klobouky ...

Zápis do naší mateřské školy

Termín zápisu byl ředitelkou školy stanoven na 12.5.2023. V tento den mohli zákonní zástupci s dětmi navštívit školku, účastnit se her a činností ve třídách. Zatímco se děti zapojovaly do her, ...

Kampaň obyčejného hrdinství 2023 - výsledky

Výsledky obyčejných hrdinůVýsledky obyčejných hrdinů

Stalo se to i díky námStalo se to i díky nám

Kampaň obyčejného hrdinství 2023

Hrdina je v každém z nás. To je motto Kampaně obyčejného hrdinství. Vychází z principu, že každý člověk má moc zlepšit svět, ve kterém žije, i kdyby to bylo jen o nepatrný kousek. Pokud však těch ...

Hudební cirkus

Koncertní sál ZUŠ v Dačicích se proměnil v cirkusové šapitó. Žáci a jejich učitelé předvedli dětem z dačických a okolních školek zábavný program plný hudby a zpěvu. Přehlídka nástrojů, hudebních a ...

Písničkový slabikář

Svět můžeme poznávat také v písních, říkadlech, pohádkách, rozpočitadlech... Herec a pedagog Ivan Urbánek jejich prostřednictvím seznamoval děti se světem, jaký býval dříve, jak ho znali naši dědové ...

Den otevřených dveří na základní škole

Nejstarší předškoláci navštívili slavonickou základní školu, která ve svých prostorách vzdělává žáky už 45 let.
V doprovodu Mgr. Bitalové jsme si školu prohlédli, poté jsme se usadili ...

Den matek

Tento svátek se slaví v různých podobách po celém světě, u nás připadá na druhou květnovou neděli. Je to skvělá příležitost poděkovat maminkám za vše, co pro nás v životě dělají. Proto i děti ze ...

Uběhlo 40 let od otevření naší školy

Toto kulaté výročí se samozřejmě neobešlo bez pořádné oslavy, která se konala v pátek 26.6. 2023. Slavnostní odpoledne patřilo nejen dětem, ale i jejich rodinám, bývalým zaměstnancům a absolventům, ...

Oslavili jsme Den dětí

K svátku jsme dětem připravili program, který byl hlavně zábavný, ale také prověřil jejich pohybové dovednosti a zručnost. Ve školce i na zahradě probíhaly hry a soutěže, nejstarší děti vyrazily na ...

Od včeličky k medu

Na návštěvu mezi včelky pozvaly děti z II. a III. bloku slavonické včelařky paní Jana Švaříčková a paní Jana Machová. Když nás mile přivítali i s jejich pomocníkem panem Miroslavem Kmetěm na dvorku ...

Mezi obřími myškami

Díky deštivému počasí jsme neměli možnost trávit pobyt venku na hřišti nebo v přírodě, protože vše bylo dokonale promočené. Vydali jsme se na procházku uličkami v okolí náměstí a narazili jsme na ...

Sportovní dopoledne v ZŠ

Prázdniny už klepou na dveře, a to znamená, že se brzy z našich předškoláčků stanou školáci. Aby pro ně byl přechod mezi školkou a školou co nejhladší, vyrazili jsme 9. června na další návštěvu ...

Dopoledne plné hudby s žáky a učiteli ZUŠ

V pondělí 12. června nás se svým koncertem navštívili učitelé a mladí muzikanti ze Základní umělecké školy z Dačic. Představili nám rozličné hudební nástroje, na které se mohou zájemci z řad dětí ...

Třídní výlet - Včelky, Motýlci

Motýlci a Včelky se vypravili na výlet do nedalekého Mutišova na Kryzanovu farmu. V ranních hodinách děti čekal první zážitek – cesta vláčkem. Dobrodružství ve vlaku netrvalo dlouho, ale všichni ...

Třídní výlet - Žabky, Rybičky

Naším cílem byla návštěva Městského muzea v Dačicích s interaktivním programem Analfabeta negramotná, návštěva soukromého železničního muzea a jízda minivláčkem. V městském muzeu nás Markéta ...

Za zvířaty do ZOO

Ne vždy se nám podaří uspořádat výlet do ZOO, ale to nám příliš nevadí. Se zvířaty se seznamujeme všemi dostupnými metodami, využíváme např. interaktivní tabuli, obrázky, hračky, knížky, ...

Motýlí proměna

V mateřské škole pozorují děti také jednu z nejúžasnějších přírodních proměn hmyzí říše, a to přeměnu housenky v barevného motýla. K MDD dostaly děti jako dárek Motýlí školní sadu s 33 housenkami ...

Loučení s předškoláky a pasování na školáky

Do naší školky zavítal král Karel (tajemní MěÚ K. Macků) se svou početnou družinou. Byli to žáci 1. tříd ZŠ a jejich učitelky. Na školní zahradě král slavnostně pasoval 20 nejstarších dětí na ...

Dopravní výchova pro děti

Na dopravním hřišti se děti seznamovaly s pravidly vedoucími k jejich bezpečnosti. Učily se reagovat na dopravní situace a orientovat se v základních pravidlech silničního provozu, posilovaly ...

Den s příslušníky české policie a armády

Spousta malých kluků, ale i holek se chce stát policistou, vojákem, hasičem... My měli možnost setkat se s vojáky a policisty na projektovém dni v základní škole, kam v pátek 23. června zamířili ...

Se Sokolem do života

Jde o projekt České obce sokolské pro nejmenší děti, který je realizován v mateřských školách, v sokolských jednotách a v dalších volnočasových zařízeních. Projekt rozvíjí pohybovou gramotnost dětí ...

Němčina hrou - ukončení

Tříletý projekt EduSTEM ATCZ2020 organizovaný v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika byl ukončen v říjnu 2022. Dával českým a rakouským učitelům metodickou ...

Prázdninové sportování s TJ Slavonice

Ve čtvrtek 17. srpna jsme s nejstaršími dětmi vyrazili na fotbalové hřiště, kde probíhalo soustředění mladých fotbalistů. Ti si pro nás spolu se svým trenérem Jakubem Kostou připravili zábavné ...
Mateřská škola Slavonice, příspěvková organizace

Adresa:
Brněnská 200
378 81 Slavonice

Telefon: +420 384 493 118
Email: reditelka@msslavonice.cz

Datová schránka: zjdehcb
Webové stránky: https://www.msslavonice.cz/
IČ: 62540475
Případné platby lze poukázat na účet: 103778392/2250
MŠ Slavonice Mapa
Jsme zapojeni do projektů:
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign