logotyp
Login

Naučná stezka

Naučná přírodovědná stezka MŠ Slavonice

Naučná přírodovědná stezka MŠ Slavonice
  • Podporuje přirozené vzdělávání, které se tak stává více názorným a srozumitelným. Děti si mohou lépe utvářet odpovídající představy o předmětech a jevech souvisejících s přírodou, o zvířatech a jejich životě, o lidech a jejich chování a jednání ve vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Důležitý je právě proces takto získávaných vědomostí, zkušeností a dovedností - prožitek, vlastní aktivita dětí, moci si všechno prohlédnout, osahat, vidět na vlastní oči apod.
  • Napomáhá rozvíjet osobnost dítěte a jeho kompetence, které podporují pozitivní vztah k přírodě, k prostředí, ve kterém žijeme, ke krásné okolní přírodě. Zejména rané zkušenosti, které dítě získává, jsou pro jeho další vývoj určující, představují základ jeho pozdějšího chování jako dospělého jedince.
  • Umožňuje zkoumání základních společenstev vybraných lokalit (pole, louky, vody, lesa), pochopení podstatných vzájemných vztahů mezi organismy, poznávání živočichů, běžně se vyskytujících rostlin, zemědělských plodin a běžných druhů ovoce charakteristických pro náš kraj.
  • Přispívá k osvojení poznatků o významu rovnováhy v přírodě a důsledcích jejího porušení, o významu zdravého životního prostředí pro člověka, o hlavních zdrojích znečisťování vody, vzduchu, půdy atd., o významu čističek odpadních vod.
  • Dospělým návštěvníkům určitě připomene důležitost přírody a nutnost chránit ji, potřebu vychovávat další generace k odpovědnosti za svoje jednání, za prostředí, ve kterém budeme žít.
  • Dává také všem svým návštěvníkům možnost příjemně si odpočinou při procházce krásnou přírodou, potěšit se z jejích proměn a rozmanitostí.
  • Má dvě trasy:
Kratší trasa má barvu šípků– je tedy značená červeně a je dlouhá přibližně 1,5 km
Delší trasa nese barvu potoka – je značená modře a je dlouhá asi 3,5 km

Průvodce naučnou stezkou

Kapesní průvodce po naučné stezceKapesní průvodce po naučné stezce

Jak na to:

Chcete si vytvořit malého kapesního průvodce?
Dejte si tisk - 4 stránky na list v pořadí 6, 1, 7, 8  a na druhou stranu stránky 2, 3, 4, 5.
Pak si jej složte nejdříve na výšku, potom na šířku.

Jaro ožívá

Naše mateřská škola se každoročně zapojuje do projektu Jaro ožívá. Jde o mezinárodní projekt povzbuzující nejen děti k pozorování a ochraně stěhovavých ptáků i celé přírody. Zapojit se můžete i vy. Více informací najdete na http://www.springalive.net/cs-cz

Objevujeme tajemství přírody

Pobyt v přírodě děti obohacuje ve všech možných směrech. U dětí se rozvijí hrubá i jemná motorika, představivost, fantazie, děti vnímají proměny přírody v koloběhu ročních období. Příroda poskytuje dětem relaxaci, působí příznivě na zklidnění hyperaktivních dětí, rozvíjí sociální vztahy mezi dětmi. Je inspirací pro tvořivou dětskou hru. Dává nám spoustu podnětů pro bádání a experimentování.

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign