logotyp
Login

Kronika

Školní rok 1983 - 1984

Slavnostní otevření nové mateřské školyproběhlo v sobotu 3. září 1983 za účasti místopředsedkyně ONV s. Blaženy Bürgerové a tajemníka OV KSČ s. Františka Bulíčka, představitelů města, dětí z obou MŠ ...
Více informací

Školní rok 2016 - 2017

ŠKOLNÍ ROK 2016 / 2017 V tomto školním roce máme zapsáno 91 dětí rozdělených do šesti tříd – Ovečky, Kuřátka, Včelky, Motýlci, Rybky a Žabky. Začátek školního roku je ve znamení návratu dětí ...
Více informací

Školní rok 1984 - 1985

Slavnostní zahájení  školního roku se uskutečnilo 3. září 1984 ve III. oddělení za účasti zástupců závodu n.p. Otavan, národního výboru, SPOZ a rodiči. Obsazení ...
Více informací

Školní rok 1985 - 1986

Zahájení školního roku se uskutečnilo za účasti zástupců závodu, MNV a SPOZ.  Obsazení tříd pedagogických pracovnic:I.třída:       Růžena Bárková, Marta Valentová            děti 3 - ...
Více informací

Školní rok 1986 - 1987

Slavnostní zahájení nového školního roku se uskutečnilo 1. září za účasti zástupců MNV a závodu ve III. třídě u nejstarších dětí. Organizační zajištění tříd pedagogickými pracovnicemi, počet ...
Více informací

Školní rok 1987 - 1988

Školní rok byl slavnostně zahájen ve III. třídě s prohlídkou celé školy zástupci závodu a SPOZ. Obsazení tříd – počet dětí:I.třída:              Dagmar Klubalová, Marta ...
Více informací

Školní rok 1988 - 1989

Nový školní rok byl slavnostně zahájen ve III. třídě za účasti zástupců ze závodu, BSP, SRPŠ. V mateřské škole došlo ke značným kádrovým změnám. V srpnu před začátkem školního roku odešla do penze z ...
Více informací

Školní rok 1989 - 1990

I tento školní rok jsme zahájili u nejstarších dětí za účasti paní ředitelky Věry Řepové ze závodu Otavan, zástupců MNV, SPOZ a SRPŠ. Do naší MŠ přišlo v letošním roce 31 nových dětí a celkový počet ...
Více informací

Školní rok 1990 - 1991

Tento školní rok si zahájila každá třída samostatně se svými učitelkami. Rozdělení tříd:I.třída:             Marie Burkartová                     24 dětí                      Eva Kamišová ...
Více informací

Školní rok 1991 - 1992

Letos byla mateřská škola otevřela pro 63 dětí, které byly umístěny ve třech třídách. Rozdělení tříd:I.třída:      KŘESŤANSKÁ - 15 dětí               Marie BurkartováII. třída:    SMÍŠENÁ pro ...
Více informací

Školní rok 1992 - 1993

Do roku 1992 byl provozovatelem naší MŠ n.p. Otavan, kterému pominul důvod provoz našeho zařízení financovat. Skutečnost se změnila a z 90% „otavanských dětí“ navštěvuje MŠ již pouhých 30%. Z toho ...
Více informací

Školní rok 1993 - 1994

I v letošním roce jsme v naší MŠ otevřeli 6 tříd, ve kterých se pracovalo obdobným způsobem.
Nastaly další kádrové změnyPaní učitelka Lenka Kosová zažádala o přeložení do křesťanské MŠ ...
Více informací

Školní rok 1994 - 1995

Školní rok byl zahájen 1.9.1994 s 96 dětmi.Do MŠ jsou přijímány především děti zaměstnaných matek ve věku od 3 do 6 let. Dále mají přednost děti spadající pod MěÚ ve Slavonicích. Přijali jsme i ...
Více informací

Školní rok 1995 - 1996

V tomto školním roce byla otevřena MŠ pro 100 dětí, které byly umístěny v šesti třídách.Provoz byl zahájen 4. září 1995.
Rozdělení tříd:I. třída:       Havlíková Lenka              ...
Více informací

Školní rok 1996 - 1997

Nový školní rok jsme zahájili 2. září 1996 s celkovým počtem 100 zapsaných dětí v šesti třídách.
I v tomto roce dochází ke změnám. Z MD se vrátila paní učitelka Martina Krčmáriková, která ještě ...
Více informací

Školní rok 1997 - 1998

Školní rok 1997/1998 byl zahájen 1. září 1997 s počtem 100 dětí, 9 učitelek a 6 provozních pracovnic. V tomto roce dochází k personálním změnám učitelek, p. uč. Martina Krčmáriková odešla na MD a p. ...
Více informací

Školní rok 1998 - 1999

V tomto školním roce byla otevřena MŠ pro 100 dětí, které byly umístěny v šesti třídách. Provoz byl zahájen v úterý 1.9.1998.Opět v řadách učitelek nastaly změny. Paní učitelka Helena Dědková odešla ...
Více informací

Školní rok 1999 - 2000

Mateřská škola otevřena pro 96 zapsaných dětí, které byly rozděleny do 6 tříd. Provoz zahájen ve středu 1.9.1999.
Rozdělení tříd:I. třída:             Jana Luksová                 U ...
Více informací

Školní rok 2000 - 2001

Tento školní rok jsme zahájili 1.9.2000 s celkovým počtem 100 dětí, 8 učitelek a 5 provozních pracovnic. Jedna naše zaměstnankyně pracovala na částečný úvazek jako učitelka a současně také jako ...
Více informací

Školní rok 2001 - 2002

Do mateřské školy bylo zapsáno 100 dětí. V šesti třídách s nimi pracovalo devět učitelek, provoz zajišťovalo šest zaměstnankyň.
Rozdělení tříd:I. třída:          Martina ...
Více informací

Školní rok 2002 - 2003

Dne 2. září 2002 se po prázdninách otevřela naše mateřská škola pro 109 dětí, které byly rozděleny do šesti tříd. O výchovně vzdělávací práci se postará 9 učitelek, provoz zajišťuje 6 pracovnic.
Více informací

Školní rok 2003 - 2004

Tento školní rok jsme zahájili 2.9.2003 – 9 učitelek, provoz zajišťuje 6 pracovnic. 
Dne 1.9. 2003 proběhla celostátní stávka učitelů, ke které se připojili i zaměstnanci MŠ ...
Více informací

Školní rok 2004 - 2005

Ve středu 1.září 2004 se naplno otevřely dveře mateřské školy a šest tříd ožilo dětským křikem, smíchem a povídáním o prožitých prázdninách. Překvapení čekalo na děti ve dvou třídách druhého bloku. ...
Více informací

Školní rok 2005 - 2006

Začátek školního rokuK začátku školního roku 2005 – 2006 bylo v naší mateřské škole zapsáno 118 dětí, z toho je 36 dětí přihlášených k nepravidelné školní docházce na pět dní v měsíci. V tomto ...
Více informací

Školní rok 2006 - 2007

V mateřské škole začal školní rok v pátek 1. září. K tomuto dni zde bylo zapsáno 113 dětí. Děti jsou rozděleny do šesti tříd. Do prvního bloku mateřské školy chodí naši nejmladší. Druhý blok školky ...
Více informací

Školní rok 2007 - 2008

Školní rok 2007-2008 jsme zahájili v pondělí 3.9.2007 s celkovým počtem dětí, 7 učitelek a 6 provozních zaměstnankyň. Pracovní poměr rozvázala p. učitelka Vendulka Kuklová a odešla učit na místní ...
Více informací

Školní rok 2007 - 2008 / PROJEKT EVVO

AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU EVVO:
I. ETAPA

Pohádka „JEŽEK A JABLOŇ“4.10. paní učitelky zahrály pro děti ze III. bloku divadélko „JEŽEK A JABLOŇ“. Děti pomáhaly ježkovi vyřešit problém, ...
Více informací

Školní rok 2008 - 2009

Školní rok začínáme v šesti třídách s počtem 99 dětí.Do základní školy odešlo 28 předškoláků. I.KUŘÁTKAděti 3 – 4leté
p.uč. LENKA KOSOVÁI. AOVEČKY  děti 2 – 3leté
p.uč. JANA ...
Více informací

Školní rok 2009 - 2010

Prázdniny jsou již za námi a mnohé děti se do školky vrací, ale zároveň přichází děti nové. V letošním roce nastoupilo 24 nových dětí. Celkem má naše školka 100 dětí, které budou svoje zážitky ...
Více informací

Školní rok 2010 - 2011

Nový školní rok zahájila mateřská škola s 97 zapsanými dětmi. Děti jsou rozděleny do šesti tříd. Ovečky, Kuřátka, Včelky, Motýlci, Rybičky a Žabky. Stará se o ně sedm učitelek a šest provozních ...
Více informací

Školní rok 2011 - 2012

Se začátkem nového školního roku přichází do mateřské školy nejen dobrá nálada kamarádů vracejících se po prázdninách, ale i smutek a slzy dětí nově odloučených od maminek. Letošního 1. září však ...
Více informací

Školní rok 2012 - 2013

Fotografie najdete na http://msslavonice.rajce.idnes.cz

Školní rok jsme zahájili v pondělí 3.9. Po odchodu školáků do základní školy se sestavy dětí v jednotlivých třídách změnily, a tak ...
Více informací

Školní rok 2013 - 2014

Fotografie najdete na http://msslavonice.rajce.idnes.cz

Nový školní rok začal v pondělí 2.9. 2013. Mateřská škola Slavonice přivítala děti po letních prázdninách - včetně 28 dětí nových. ...
Více informací

Školní rok 2014 - 2015

Také se Vám zdá, že prázdninové měsíce jsou nejkratší v roce? Utečou tak rychle, že  máme opět září a s ním začátek nového školního roku. Do mateřské školy Slavonice přišlo letos sedmnáct nováčků, ...
Více informací

Školní rok 2015 - 2016

Prázdniny rychle utekly a my jsme se v mateřské škole opět sešli v úterý 1. září. V tomto školním roce byly děti rozděleny do pěti tříd. Šestá třída je v současné době využívána k individuální a ...
Více informací
Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign