logotyp
Login

Probíhající projekty

Mateřská škola s podporou šablon 2

Mateřská škola s podporou šablon 2
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013205

Projekt bude podporovat tyto oblasti
  • Personální podpora - školní asistent
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků - matematická pregramotnost, polytechnické vzdělávání
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Komunitně osvětová setkávání
  • Projektové dny v MŠ a mimo MŠ

Projektový den v MŠ: Kouzelné bylinky

Projektový den v MŠ: Kouzelné bylinky

Ke Včelkám a Motýlkům si letos bylinková babička přizvala na pomoc odborníka. S výkladem o bylinkách za dětmi přišla Jana Bochníčková, která se věnuje přírodním zahradám, pěstování bylinek a výrobě léčivých a kosmetických produktů. Zasvětila nás do kouzel vůní, chutí a léčitelství, k tomu přidala trochu voňavého vyprávění o pampeliškové a makové víle. Společně s dětmi prozkoumala naši školní bylinkovou zahrádku. Dozvěděli jsme se zajímavosti o našich bylinkách, ke všem jsme přivoněli, některé i ochutnali.

Tento projekt dětem umožnil získat nové poznatky, které si nejlépe ukládáme v kontextu s prožitky a emocemi. Děti mohly v činnostech přirozeně zapojit všechny svoje smysly, aktivně se účastnit bádání a objevování.

Se Sokolem do života

Se Sokolem do života
Naše mateřská škola se zapojila do projektu s názvem Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Projekt organizuje Česká obec sokolská, je pod záštitou MŠMT a Svazu měst a obcí (SMOČR). Zaměřuje se na nejmladší generaci - na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy svých schopností a mohly se v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat. Všemi aktivitami děti provází postavičky zvířátek.
Cílem projektu je, aby se co nejvíce dětí zapojilo do pohybových a rozumových aktivit, začlenily pohyb do budoucího života a naučily se ho mít rády.
 

Setkávání předškoláků s němčinou pokračuje v projektu EduSTEM

Setkávání předškoláků s němčinou pokračuje v projektu EduSTEM
Projekt EduSTEM ATCZ2020 je organizován v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika a podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Svojí strukturou a zastoupením partnerů navazuje na projekt BIG (realizovaný v letech 2016 – 2019), zaměřuje se však hlavně na podporu badatelských činností u dětí v mateřských školách v oblastech STEM (Science, Technology, Engineering,  Mathematics) v propojení s německým jazykem.

Trvání projektu: 1.11. 2019 – 31.10. 2022

Cíl projektu: Různými formami spolupráce přes hranice směřovat k zavádění novodobého vzdělávacího konceptu STEM (česky Věda, Technologie, Technické obory, Matematika) a napomoci tak překonat nepříznivou pozici příhraničních regionů a přispět k podpoře rozvoje území.
Hlavní projektové aktivity mají za cíl ukázat pedagogickým pracovníkům, jak lze hravou formou vzbudit v dětech zájem o biotechnologii, fyzikální zákony, techniku, matematiku, chemii již v prostředí mateřských a základních škol.
 
Badatelské aktivity podpoří přirozenou zvídavost dětí, kritické myšlení, projektovou výuku a učení v životních situacích. Seznamování bude doplněno experimenty, vysvětlujícími srozumitelnou formou principy vědních oborů. Cíle projektu reagují také na potřebu zatraktivnění technických a přírodovědných oborů na všech stupních vzdělávání.
 
Vedoucí partner: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Schulen und Kindergärten, St. Pölten, Rakousko
Projektový partner v Jihočeském kraji: Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Více o projektu: www.edustem.zvas.cz

Němčina hrou v projektu EduSTEM

Němčina hrou v projektu EduSTEM
Od letošního roku je v mateřských školách opět podporována výuka německého jazyka, letos však s trochu jiným obsahem. Vedle již oblíbených her, navazující na hry, které děti běžně hrají ve svém mateřském jazyce, se zaměřuje mimo jiné i na podporu badatelských činností. Tyto probíhají jako součást německého hraní. Potkává se tak tedy jazyk a experimenty, což je hlavní cíl projektu.
Děti tak objevují za doprovodu pejska a kočička tajemství vědních oborů tak, že si je samy osahají a dostane se jim vysvětlení, které jsou v tomto věku schopny pojmout.
A tak jsme třeba stavěli vajíčka na špičku, učili jsme je plavat a také je dvěma prsty rozmáčknout. Vodu jsme přelévali z velkých nádob do malých, vyráběli jsme lávovou lampu, ohřívali vodu bez hrnce a vařiče a vyráběli bublinky, které cestovaly lahvičkami. Jde o celoroční projekt, a tak nás čeká ještě spousta dalších pokusů. Je velmi zábavné děti při těchto aktivitách pozorovat a poslouchat jejich dětská vysvětlení právě probíhajících jevů.
Po celou dobu je provázejí německy hovořící pejsek a kočička, kteří se vždy sázejí, jestli to či ono děti dokážou. A věřte nevěřte, zatím vždy vše dokázaly.
                                                                                            V. Benešová

Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr.

Jak probíhá výuka němčiny

V letošním školním roce jsme v rámci projektu EduSTEM spolu s němčinou spojovali i badatelské aktivity. Od začátku roku jsme dělali tyto německé dny s pokusy každé pondělí. Vyzkoušeli jsme si spoustu zajímavých pokusů, mimo jiné jak bez pomoci vlastního dechu nafouknout rukavici, která nám mávala na pozdrav, propíchli jsme nafouknutý balonek a ten nám nepraskl, zjistili jsme, za jakých okolností může plastelína plavat, vyráběli jsme elektřinu a další…
Po uzavření školky z nařízení vlády jsme přešli na online výuku a za pomoci rodičů jsme v těchto aktivitách pokračovali. Výuka němčiny je touto cestou velmi náročná, neboť děti se učí hrou a v pohybu, tak jsme se více věnovali pokusům. Musím touto cestou poděkovat rodičům za jejich spolupráci a zapojení se do těchto aktivit. Za jejich pomoci jsme zmagnetizovali mince, sfoukli svíčky i přes velké PET lahve, zkoumali jsme, za jakých okolností může plavat mandarinka a proč, vyzkoušeli jsme tajné písmo, a tak každá rodina měla doma svou vlastní laboratoř. Po tom, co se děti 12.4. vrátily do školky, opět jsme začali s výukou jazyka běžným způsobem a navázali jsme dalšími pokusy. Vyzkoušeli jsme si vzlínavost při výrobě barevných květin, cvičili jsme odhad, kolik množství vody se vejde tam či jinam a poslední dubnový pokus jsme věnovali aktuálně čarodějnickému tématu a na zahradě jsme vyvolali faraonova hada. Pro děti to byl zajímavý úkaz a pro nás náročná příprava a trochu divadelního nasazení.

Hokus, pokus, fidibus... (badatelské aktivity - projekt EduSTEM)

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign